Kontakt
  • Slovenščina
  • English
Sporočilo za javnost

DELNIČARJI PERUTNINE PTUJ POTRDILI VSE PREDLAGANE SKLEPE

04.10 2016

Bilančni dobiček ostaja nerazporejen, prejšnja uprava in nadzorni svet sta se poslovila z razrešnico.

Ptuj, 4. oktober – Delničarji Perutnine Ptuj, ki so se danes zbrali še na redni skupščini, so, kot je bilo tudi za pričakovati, potrdili vse predlagane sklepe.

Na današnji skupščini se je zbralo za 9.124.081 nosilcev delnic z glasovalno pravico, kar je predstavljalo 85,18 odstotka kapitala z glasovalno pravico.  

Poleg skupščinskih formalnosti so se delničarji še formalno seznanili z revidiranim letnim poročilom Perutnine Ptuj in Skupine Perutnina Ptuj za leto 2015. Odločili so, da dobrih 144.662 evrov bilančnega dobička ostane nerazporejenega. Za tak sklep so glasovali vsi na skupščini prisotni delničarji in tako ta sklep potrdili s 100-odstotnim soglasjem. Razrešnico upravi za poslovanje v letu 2015 so delničarji izglasovali s 93,57-odstotno večino. Z enakim soglasjem so potrdili tudi razrešnico nadzornemu svetu za poslovanje v letu 2015. Za pooblaščenega revizorja poslovnih rezultatov za leto 2016 v Perutnini Ptuj in v Skupini Perutnina Ptuj so delničarji potrdili družbo Deloitte Revizija Ljubljana. Tudi ta sklep so na današnji skupščini prisotni delničarji potrdili soglasno.

 »Z lastniško konsolidacijo so se poenotili tudi korporacijski interesi skupščinskega odločanja Perutnine Ptuj,« je po današnji skupščini delničarjev dejal Tibor Šimonka, predsednik uprave najpomembnejšega mesnopredelovalnega podjetja v državi. Dodal je, da so poslovni rezultat preteklega poslovnega leta nekoliko izkrivili številni nepredvideni dogodki, »vendar pa je Perutnina Ptuj stabilno, močno in v internacionalizacijo usmerjeno podjetje s potenciali nadaljnje rasti.«

__________
Dodatne informacije:
Tibor Šimonka, predsednik uprave Perutnine Ptuj,
tel.: +386 (0)2 749 0101, faks: +386 (0)2 749 0134, e-pošta: info@perutnina.eu, www.perutnina.com