Kontakt
  • Slovenščina
  • English
Družbena odgovornost

Družbeno odgovornost smo vpeli v vse pore našega poslovnega sistema. Opredelili smo jo kot eno ključnih vrednost in strateških usmeritev podjetja. Vsakemu, ki podjetje sooblikuje, je potrebno izkazati zahvalo za vložen trud in potrditev pomembnosti vsake vloge. Že vrsto let sooblikujemo dogodke, s katerimi pripomoremo k bolj razgibanemu življenjskemu slogu in h kakovostnejšemu življenju nasploh. Svojo družbeno odgovornost dokazujemo s podporo številnim športnim, kulturnim, humanitarnim in okoljevarstvenim projektom. S tem razvijamo posluh za prepoznavanje potreb okolja in se nanje dejavno odzivamo, tudi z izgradnjo partnerskih vezi, ki zagotavljajo obojestranski napredek.