Kontakt
  • Slovenščina
  • English
Sporočilo za javnost

FINANČNO PRESTRUKTURIRANJE PERUTNINE PTUJ JE USPEŠNO ZAKLJUČENO

12.04 2016

73 MILIJONOV EVROV SINDICIRANEGA POSOJILA ZA PERUTNINO PTUJ

POMEMBEN PREMIK ZA REALIZACIJO NADALJNJE RAZVOJNE STRATEGIJE PERUTNINE PTUJ

Ptuj, Ljubljana 12. aprila  – Dobrega pol leta po 40-milijonski dokapitalizaciji Perutnine Ptuj s strani SIJ ‒ Slovenske industrije jekla bo Tibor Šimonka, predsednik uprave PP, danes popoldne  s sindikatom bank podpisal 73 milijonov evrov obsegajoče sindicirano posojilo z ročnostjo 7 let.

S tem so tudi prenehala veljati vsa določila sporazuma o finančnem prestrukturiranju (MRA – Master Restructuring Agreement), ki je bil dogovorjen še pred dokapitalizacijo Perutnine Ptuj. Tibor Šimonka je današnji podpis označil za izjemno pomemben korak v smeri finančne stabilizacije Skupine Perutnina Ptuj, saj je s tem »največja slovenska mesnopredelovalna skupina zaključila postopek finančnega prestrukturiranja in se bo lahko z ustrezno kapitalsko strukturo posvetila realizaciji svoje razvojne vizije in strategije. Postala je finančno izjemno stabilno podjetje, ki ima tako dolgoročne vire financiranja kot tudi več kot ustrezen kazalnik finančnega vzvoda«.

V sindikatu bank, ki so Perutnini Ptuj z današnjim podpisom sindiciranega posojila odobrile 73 milijonov svežih sredstev, je vodilna banka Abanka, poleg nje pa so v bančnem konzorciju sodelovale še NLB, Gorenjska banka, Hypo Alpe Adria in Sberbanka. "Sindicirano posojilo je strateškega pomena za uspešno delovanje in razvoj podjetja Perutnina Ptuj in celotne Skupine SIJ. Podpis pogodbe je dokaz utrditve uspešnega poslovnega sodelovanje Abanke ter ostalih bank udeleženk sindikata s podjetjem, ki na slovenskem trgu predstavlja zelo pomembnega akterja gospodarskega razvoja. Na ta način vsi prispevamo, da slovensko gospodarstvo raste ter zagotavlja nova  delovna mesta," je dejal Matej Golob Matzele, član uprave Abanke.

Perutnina Ptuj bo posojilo črpala v treh sklopih, in sicer prvi del bo namenjen refinanciranju obstoječih finančnih obveznosti Perutnine Ptuj oz. njenih odvisnih družb, drugi financiranju sezonskega obratnega kapitala, medtem ko tretji del predstavlja odobrene limite, ki se lahko črpajo po potrebi.

Ob tem je predsednik uprave Perutnine Ptuj Tibor Šimonka dodal, da so »pogajanja s članicami bančnega konzorcija trajala nekaj mesecev ter da so finančni partnerji prepoznali razvojni potencial Skupine Perutnina Ptuj in ustrezno ocenili finančno situacijo po izvedeni dokapitalizaciji, namenjeni za delno razdolžitev družbe. Ob tem še vedno velja, da je Perutnina Ptuj odlično proizvodno podjetje z vrhunskimi blagovnimi znamkami in močnim tržnim položajem. Sedaj se bomo lahko v celoti posvetili tekočim operativnim in razvojnim projektom kot tudi potrebni delni reorganizaciji, ki zaradi znanih težav v preteklosti ni bila deležna ustrezne pozornosti. V ta sklop sodijo tudi ukrepi optimizacije in racionalizacije poslovanja na ravni celotne Skupine Perutnina Ptuj«.