Kontakt
  • Slovenščina
  • English
Kakovost, varnost, sledljivost

Skupina Perutnina Ptuj je popolnoma zavezana k pripravi živil in storitev na takšen način, ki bo dokazoval odgovoren odnos do okolja v najširšem smislu in jamčil, da se Perutnina Ptuj kot subjekt obnaša kot odgovoren državljan sveta, Evrope in Slovenije. Moramo in zmoremo zadovoljiti vse zakonske obveze, ki jih imamo kot prehrambni koncern in ki smo jih oplemenitili z lastnimi zahtevami kakovosti, nekajkrat višjimi od zakonsko zahtevanih.
Sistem KVS (kakovost, varnost, sledljivost) je celovit sistem nadzora in implementacije različnih politik kakovosti in odnosa do okolja, ki smo ga udejanili v Skupini Perutnina Ptuj. 
Sistem KVS s celovito implementacijo v delovne procese Perutnine Ptuj na horizontalni in tudi vertikalni ravni zagotavlja potrošniku neomajno kakovost, varnost in sledljivost vseh živil blagovnih znamk Perutnine Ptuj v vsakem pogledu.

.