Uvek slastno

Grupa Perutnina Ptuj je tokom poslednje decenije svog poslovanja, udvostručila obim proizvodnje i prodaje. Utvrđujući svoju poziciju kako na tržištima zemalja Evropske Unije tako i na tržištima bivše Jugoslavije, postigla je zavidan ekonomski rast i čvrstu socijalnu sigurnost za preko 3600 zaposlenih i 500 kooperanata kompanije.

Grupu Perutnina Ptuj danas čini 18 članica koje se nalaze u 6 država ( u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Rumuniji i Austriji). Sve članice zajedno predstavljaju čvrst i pouzdan osnov za ostvarenje misije, vizije i ciljeva kompanije.

Šta je Perutnina Ptuj Group?

Perutnina Ptuj je grupa međunarodnih preduzeća, čiji je osnovni cilj priprema prirodne, zdrave i ukusne hrane. Kao odgovorni pojedinci i kao grupa u celini ispunjavamo najviše standarde kvaliteta, sigurnosti, sledljivosti i ekologije. Udružuje nas potpuna predanost našem osnovnom cilju.

Korporacija
Cilj Grupe Perutnina Ptuj

Cilj Grupe Prutnina Ptuj je da do 2013. godine postane najveći proizvođač živinskog mesa i prerađevina u jugoistočnoj Evropi.

Misija

Moderan porodični život obogaćujemo ukusom prirode. Pažljivim balansom tradicije, prirode i savremene tehnologije, doprinosimo boljem životu pojedinaca i društva u celini.

Vizija

Gde god se ceni prirodan ukus, mi ćemo biti prvi.
Osvajamo kvalitetom i društvenošću.
Mi smo inovatori i kreatori sigurnih i zdravih prehrambenih navika.