Kontakt
  • Slovenščina
  • English
Sporočilo za javnost

PERUTNINA PTUJ BO LETOS GLAVNICO ZMANJŠALA ZA SKORAJ 5 MILIJONOV EVROV

23.04 2014

BANKE SO SE OPREDELILE ZA AKTIVNO PODPORO STRATEŠKIH USMERITEV PERUTNINE PTUJ

Ptuj, 23.4.2014 – Uprava Perutnine Ptuj je s konzorcijem bank sklenila dolgo pričakovani in usklajevani sporazum o reprogramu posojil do konca letošnjega leta. »S sporazumom med Perutnino Ptuj in konzorcijem bank, ki ga vodi Abanka, smo aranžmaje uredili na način, ki zagotavljajo tako odplačevanje obresti kot tudi glavnic,« je po podpisu sporazuma povedal dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj, in razložil, da podrobnosti ne more razkrivati. Skladno z dogovorom je namreč sporazum s konzorcijem poslovna skrivnost, zato nihče izmed partnerjev ne sme razkrivati kakršnekoli vsebine. »Kar pa lahko povem, je, da že od januarja letos bankam upnicam proaktivno plačujemo mesečno približno milijon evrov anuitet po sistemu pro-rata. To pomeni, da hkrati odplačujemo tako glavnico kot tudi obresti,« je še poudaril dr. Glaser. S sporazumom je tako Perutnina Ptuj sklenila še enega od pomembnih razvojnih procesov, v katerem so konzorciju predstavili poglobljene analize in strateške projekcije poslovanja Perutnine Ptuj do leta 2017. Pri pripravi analize razvoja je sodelovala tudi uveljavljena zunanja svetovalna hiša, ki je pripravila obsežen elaborat programa prestrukturiranja družbe s tržnimi, proizvodnimi in finančnimi projekcijami za naslednjih pet let. Banke so soglašale s konceptom nadaljnjega razvoja in se opredelile za aktivno podporo pri realizaciji zastavljenih kratkoročnih kot tudi dolgoročnih usmeritev Perutnine Ptuj.

Sicer pa je bilo poslovanje Perutnine Ptuj z bankami tudi v preteklosti nespremenjeno, ker je družba vse svoje obveznosti poravnavala redno in skladno z dogovori. »V letošnjem letu glede na strateški razvojni načrt planiramo zmanjšanje glavnice v višini skoraj pet milijonov evrov, kar bo bistveno vplivalo na razmerje EBITDA in dolga, ki pa je v primeru Perutnine Ptuj že zdaj bistveno nižji od nacionalnega povprečja in v zdravih ter razvojnih okvirih,« je še izpostavil dr. Glaser. To pomeni, da je razmerje med EBITDA in neto dolgom, ki na nivoju Skupine Perutnina Ptuj znaša 110 milijonov evrov (84 milijonov na nivoju matične družbe), v letu 2013 znašalo 4,62, kar je v primerjavi z večino slovenskih družb boljše, EBITDA marža pa je 8,8-odstotna, kar je tudi v primerjavi z evropsko prehransko industrijo, ki ima povprečno 6,2-odstotno EBITDA maržo, nadpovprečno.

Tudi aktualno poslovanje Perutnine Ptuj je stabilno. V letu 2013 so realizirali nerevidiranih 265,2 milijona evrov prodaje in 274,7 milijona evrov kosmatih prihodkov, EBITDA je znašal 23,5 milijona evrov in dobiček iz poslovanja 9,8 milijona evrov. »Glede na rezultate smo ohranili in nadgradili našo pozicijo in to v času, ko je prehranska industrija v težavah. Osvojili smo tudi nekaj novih trgov in brez novih zadolžitev investirali 10 milijonov evrov,« je še izpostavil dr. Glaser. Z doslednim upravljanjem in optimizacijo poslovanja tako tudi v letošnjem letu načrtujejo kontinuiteto rasti, kar je sploh v trenutnih razmerah in v primerjavi z drugimi družbami prehranske industrije pomemben uspeh za družbo. Potrjeni načrti za leto 2014 poleg povečanja izvoza in večje prodaje živil z višjo dodano vrednostjo vključujejo 4-odstotno rast, kar pomeni, da bo Perutnina Ptuj v letu 2014 realizirala 267,2 milijona evrov prodaje, 270,8 milijona evrov kosmatega donosa iz poslovanja in 18,5 milijona evrov dobička iz poslovanja. Ob takšni realizacijo bo EBITDA znašal 28,8 milijona evrov, EBITDA marža na nivoju Skupine Perutnina Ptuj 8,71 odstotka in 10 odstotkov na nivoju matične družbe. Načrtovana EBITDA marža je v primerjavi z evropsko prehransko industrijo, kjer ta znaša povprečno 6,2 odstotka, nadpovprečna, kaže pa na stabilnost naložbe in zanesljivo kontinuiteto poslovanja tudi v trenutnih ekonomskih razmerah. 

Dodatne informacije

Dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj
tel.: +386 (0)2 749 0101
faks: +386 (0)2 749 0134
e-pošta: info@perutnina.si
www.perutnina.com