Kontakt
  • Slovenščina
  • English
Sporočilo za javnost

Perutnina Ptuj, Pivka perutninarstvo in Panvita prvi na trgu z mesom »Izbrana kakovost – Slovenija«

19.12 2016

Ljubljana, 19. december - Trije največji proizvajalci perutninskega mesa Perutnina Ptuj, Pivka perutninarstvo in Panvita so prvi v sektorju mesa izpolnili pogoje za označevanje perutninskega mesa z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«. Projekt je rezultat večletnega tesnega sodelovanja države ter domače primarne in predelovalne živilske industrije. Lokalni proizvajalci perutninskega mesa dosegajo višje standarde reje in proizvodnje, kar dokazujejo z dodatnim nadzorom in dokazano sledljivostjo do kupca. Perutninsko meso z znakom Izbrana kakovost bo na policah trgovin od danes in ločeno od ostalega mesa.

V shemo Izbrana kakovost lahko vstopajo agroživilski sektorji, ki so na podlagi Pravilnika o postopku priznanja označbe »Izbrana kakovost«, pridobili certifikat o skladnosti pridelave in predelave s sektorsko Specifikacijo. S pridobitvijo certifikata »Izbrana kakovost« pridelovalci in predelovalci dobijo pravico do označevanja svojih proizvodov z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«.

Trije največji proizvajalci perutninskega mesa Perutnina Ptuj, Pivka perutninarstvo in Panvita so prvi v sektorju mesa izpolnili pogoje za označevanje perutninskega mesa z znakom Izbrana kakovost – Slovenija. Predsedniki uprav vseh treh družb, Tibor Šimonka, Perutnina Ptuj, mag. Janez Rebec, Pivka perutninarstvo in mag. Peter Polanič, Skupina Panvita, so skupaj predstavili ključne prednosti nove znamke.

Nova znamka Izbrana kakovost potrošniku zagotavlja meso slovenskega porekla, višjo kakovost, nadstandardni nadzor in sledljivost mesa od rejca do potrošnika. Perutninsko meso izbrane kakovosti bo na prodajnih mestih od ponedeljka, 19. 12. 2016, dalje.

Predsedniki uprav vseh treh družb so predstavili procese vključevanja perutninskega mesa v novo shemo kakovosti, minister mag. Dejan Židan pa je, med drugim, predstavil pomen in cilje vključevanja živilskih sektorjev v shemo Izbrana kakovost in izpostavil prednosti tovrstnega označevanja z vidika informiranosti potrošnika in njegove pravice do obveščenosti.

Znak »Izbrana kakovost – Slovenija« označuje živila s posebnimi lastnostmi, ki bodo predmet promocije v pravkar začeti 3-letni promocijski kampanji, ki je opredeljena z Zakonom o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP, Ur. l. 57/12) in je financirana tako s strani države kot živilskih sektorjev, ki so se odločili za vstop v promocijo in njeno financiranje (trenutno sta vključena sektorja mesa in mleka).

Osnovni cilj promocije in vključevanje sektorjev v shemo je spodbujanje lokalne pridelave in potrošnje, povečanje prodaje slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov, krepitev konkurenčnosti domače živilsko predelovalne industrije in večja informiranost potrošnikov o kakovosti in varnosti doma pridelane in predelane hrane.

GIZ Mesne industrije Slovenije

Izidor Krivec, predsednik UO

Več informacij: giz.mi@siol.net