Kontakt
  • Slovenščina
  • English
Sporočilo za javnost

PERUTNINA PTUJ TOPIKO UTRJUJE POLOŽAJ NAJPOMEMBNEJŠEGA PERUTNINSKEGA SISTEMA V SRBIJI

11.03 2014

MALIM DELNIČARJEM PERUTNINE PTUJ TOPIKO SEDAJ VEČINSKA LASTNICA ZAGOTAVLJA ŠE VIŠJO CENO ZA ODKUP ŠE PREOSTALEGA 2,35-ODSTOTNEGA DELEŽA

Ptuj, Beograd, 11.3.2014 – Perutnina Ptuj je objavila novo prevzemno ponudbo za odkup 2,35-odstotnega deleža povezane družbe Perutnina Ptuj Topiko v Srbiji. Srbska agencija za trg vrednostnih papirjev je ponudbo formalno potrdila in tako na široko odprla vrata v lastniško konsolidacijo Perutnine Ptuj v povezani družbi v Srbiji. »Trdno verjamem, da bodo delničarji sprejeli ponudbo, saj za posamezno delnico Perutnina Ptuj ponujamo 21.979,68 dinarjev (190,10 evra), kar v skupnem fondu preostalih delnic, teh je 2.586, znaša 56.839.452, 48 dinarjev oziroma 491.620,02 evra,« je po objavi povedal dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj, in dodal, da na ta način ptujski perutninarji formalizirajo in zaključujejo lastniški proces optimizacije poslovanja na srbskem trgu. »Glede na ocenjeno vrednost delnice ob koncu lanskega leta v višini 570 dinarjev (4.93 evra) je aktualna ponudba nadvse zanimiva tržna priložnost za male delničarje, zato lahko suvereno pričakujemo uspešno realizacijo,« je napovedal dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj.

Srbski integrirani procesi pridelave in predelave perutninskega mesa so najmlajši v Skupini Perutnina Ptuj. Pred koncem leta 2007 je imela Perutnina Ptuj trgovsko podjetje, z vzpostavljanjem lastne vertikalne reprodukcijske verige pa je istega leta začela z akvizicijo 53,04 odstotka družbe Topiko. Lastništvo v povezani družbi Perutnina Ptuj Topiko so ptujski perutninarji z večkratnimi dokapitalizacijami in združevanjem podjetij okrepili na (še) današnjega 97,65 odstotka. »S formalizacijo združitve povezanih podjetij v enotno delniško družbo Perutnina Ptuj Topiko smo v začetku letošnjega leta objavili namero o prevzemu še preostalega 2,35-odstotnega deleža. Nekateri mali delničarji ponudbe niso sprejeli, zato smo oblikovali novo, seveda višjo« je zgodovino prevzema strnil dr. Roman Glaser.
Dopolnjeno namero o prevzemu družbe Perutnina Ptuj Topiko je Perutnina Ptuj objavila takoj po preteku prvotne - 21. februarja, ko je pričakovano srbska agencija za trg začasno zamrznila glasovalne pravice večinskega delničarja, saj so takšna pravila sestavni del prevzemnega procesa. Z objavo nove prevzemne ponudbe pa so odpadli tudi vsi administrativni vzroki za manj kot 14-dnevno tehnicistično vprašanje, v katerem je imel večinski lastnik čas za pripravo in izvedbo vseh potrebnih procesov. »Z objavo prevzemne ponudbe smo realizirali vsa pričakovanja, tako tehnična za regulatorja kot tudi vsebinska za delniški trg,« je še povedal dr. Glaser, srbska agencija za trg vrednostnih papirjev pa je sklep o potrditvi prevzemne ponudbe Perutnine Ptuj Topiko, že objavila in hkrati vrnila vsa lastniška upravičenja matični Perutnini Ptuj ( www.crhov.rs).

Ta jih sicer v času do zaključka prevzema še preostalih 2,35 odstotka delnic družbe Perutnina Ptuj Topiko ne bo niti potrebovala, niti uporabljala. Je pa s tem dejanjem srbska agencija za trg vrednostnih papirjev ponovno potrdila zakonitost in korektnost zadnjega dela lastniške konsolidacije te družbe.

Sicer pa je srbski trg eden izmed strateških trgov Perutnine Ptuj, na katerem letno realizirajo 15 odstotkov vse prodaje osnovnega programa. Kot največji slovenski vertikalno organiziran sistem pridelave in predelave perutninskega mesa in izdelkov v sistemu od njive do vilice, je Perutnina Ptuj na srbski trg vstopila tudi zaradi drugih pomembnih dejavnikov. Sedem-milijonska Srbija ima namreč zaradi svojega obsega velik tržni in kadrovski potencial, hkrati pa je strateško izhodišče v izvoznem aspektu. Drugi razlogi vzpostavljanja lastne korporativne infrastrukture Perutnine Ptuj na trgih nekdanje Jugoslavije pa poleg tradicionalnosti zajemajo še nekaj pomembnih dejavnikov. »V luči približevanja trgov JV Evrope EU smo na način mednarodne organiziranosti minimalizirali vpliv carin in dajatev, ki so danes na nekaterih od teh trgov še aktualne, na našo konkurenčnost in posledično tudi realizacijo poslovanja,« je še povedal dr. Glaser. Danes tako od vseh trgov Perutnine Ptuj, največji delež po realizaciji zajemajo trgi, kjer imajo vzpostavljene domicilne integrirane procese pridelave - 74 odstotkov, sledijo pa ji izvozni trgi s 24 odstotki. »Na vseh trgih, kjer imamo vzpostavljene reprodukcijske verige ima Perutnina Ptuj tržni primat, razen na Hrvaškem, kjer zasedamo drugo pozicijo, vendar se zaradi specifike trga naše tržno izhodišče nenehno izboljšuje. Tako je tudi naša povezana družba Perutnina Ptuj Topiko tržni lider v svojem segmentu na srbskem trgu,« je še izpostavil dr. Glaser. 

Dodatne informacije

Dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj
tel.: +386 (0)2 749 0101
faks: +386 (0)2 749 0134
e-pošta: info@perutnina.si
www.perutnina.com