Kontakt
  • Slovenščina
  • English
Sporočilo za javnost

PRIHODKI PERUTNINE PTUJ SE VEČAJO, DOBIČEK TUDI

02.12 2014

Večja količinska proizvodnja in vrednostni obseg prodaje Perutnine Ptuj

Ptuj, 2.12.2014 – Nadzorni svet Perutnine Ptuj se je na današnji seji seznanil z letošnjimi poslovnimi rezultati, ki v družbo in okolje vnašajo nov val optimizma. V treh četrtinah letošnjega leta je Skupina Perutnina Ptuj dosegla dobrih 250 milijonov evrov skupnega prihodka od prodaje. To je v času, ki ga tako v Sloveniji kakor tudi v državah, kjer ta skupina ustvarja večino prihodkov, vse bolj stiskajo recesijske razmere, odličen rezultat. Odraža pa dejstvo, da se vse usmeritve zadnjih desetletij v pripravo in trženje hrane na osnovi perutninskega mesa, kot najcenejšega vira proteinske prehrane, bogato obrestujejo. 

Odličen je namreč tudi letošnji devetmesečni rezultat prihodkov od prodaje, ki je že pred zaključno četrtino letošnjega leta pokazal 188 milijonov evrov na ravni skupine in 101 milijon evrov na ravni matične družbe Perutnina Ptuj. Značilno višja pa sta tudi dobiček iz poslovanja in celotni dobiček. Skupina Perutnina Ptuj ga je namreč ustvarila za 11,8 milijona evrov, delniška družba Perutnina Ptuj pa za 6,5 milijona evrov. Samo slednji odraz poslovanja kaže 34-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Celotnega dobička na ravni Skupine Perutnina Ptuj pa je v letošnjih devetih mesecih bilo za 5,3 milijona evrov in na ravni obvladujoče družbe za 3,8 milijona evrov. 
Prikazani kazalci poslovanja v poslovni Skupini Perutnina Ptuj so odraz predvsem fizičnih kazalcev procesa priprave hrane na osnovi perutninskega mesa in živil na njegovi osnovi. Pa tudi številnih aktivnosti, ki so razširile število potrošnikov perutninskih živil iz Perutnine Ptuj na bistveno več kot dva milijona vsak dan v kakšni desetini držav. Sicer pa so v Perutnini Ptuj v predstavljenem obdobju letošnjega leta vzredili domala 30 milijonov kilogramov perutninskega mesa, v Skupini Perutnina Ptuj pa skoraj dvakrat več. Vzrejo vzdržuje več kot 500 kooperantov, ki v štirih državah upravljajo z vzrejnimi objekti. V Perutnini Ptuj so tako v devetih mesecih letos lahko obdelali približno enako količino perutninskega mesa in iz njega pripravili  skoraj 25 milijonov kilogramov široke palete priljubljenih živil na osnovi perutninskega mesa. 

»Z letos doseženimi rezultati smo v Perutnini Ptuj še utrdili pozicijo najpomembnejšega prehranskega in živilskopredelovalnega poslovnega sistema. Pripravljeni na izzive recesije, ki kar ne pojenja, številne strateške spremembe v načinu prehrane ljudi ter nakupnem odločanju smo sprejemali prave poslovne odločitve. Zato se je število ljudi, ki vsak dan posegajo po živilih Perutnine Ptuj, povečalo na vseh strateških trgih. S tem smo okrepili vrednost in pomen vseh naših blagovnih znamk in hkrati povečali zanimanje za prisotnost naših živil na trgovskih policah mednarodnih in lokalnih trgovcev. Naše osnovno vodilo za prihodnost pa še vedno ostaja priprava zdrave, varne in okusne hrane s popolnoma sledljivimi vsemi fazami od njive do vilice,« je zadovoljen z dosedanjimi letos ustvarjenimi rezultati poslovanja izpostavil dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj. 
Letošnji trendi na poslovnem področju se v Perutnini Ptuj nadaljujejo tudi v zadnji četrtini leta, zato optimistično pričakujejo tudi dober poslovni izzid iz poslovanja v zaključnem računu.

Dodatne informacije

Dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj
tel.: +386 (0)2 749 0101
faks: +386 (0)2 749 0134
e-pošta: info@perutnina.si
www.perutnina.com