Dobitnici

Hvala na učešću. Dobitnici poklona iz lojaliti programa su:

Dobitnici Nagrada
Anela Cetin Metalac tepsija
Nihada Tobudić Metalac tepsija
Meliha Bašić Metalac tepsija
Hadžera- Beba Bektić Metalac tepsija
Anita Mehicic Metalac tepsija
Adis Memić Metalac tepsija
Aida Dervišević-Hasečić Metalac tepsija
Anela Cetin Metalac šerpa
Alma Mandzukic Metalac tepsija
Azra Agić Metalac tepsija
Amira Begovic Metalac tepsija
Melisa Skopljak  Metalac tepsija
Edina Kamenjaš Metalac tepsija
Mavro Maestro Metalac tepsija
Avdija Sarajlić Metalac tepsija
Majda Fatic Metalac tepsija
Belma Zuko Metalac tepsija
Enida Memić Metalac serpa
Maja Radić Metalac tepsija
Advija Fejzić Metalac tepsija
Mladenka Lončar Metalac tepsija
Žaklina Mezbur Metalac tepsija
Šemsa Mekić Metalac tepsija
Ermin Islamagić Metalac tepsija
Felkis Mušović  Metalac tepsija
Imela Zukić Metalac tepsija
Ermina Aleta Metalac tepsija
Šejla Hasanović Metalac tepsija
Goran Mirkovic Metalac tepsija
Almedina Čolaković Metalac tepsija
Almira Kapetanović Metalac tepsija
Serif Hodzic Metalac tepsija
Imela Zukić Metalac šerpa
Mirjana Vilušić Metalac tepsija
Esmeralda Jelovac Metalac tepsija
Sabira Macić Metalac tepsija
Midhat Viteskic  Metalac tepsija
Erna Alihodzic Metalac tepsija
Vildana Trtak Metalac tepsija
Ramila Smirko Metalac tepsija
Indira Ćibo Metalac tepsija
Sadeta Viteskic Metalac tepsija
Azedin Kesetović Metalac tepsija
Mirjana Vilušić Metalac tepsija
Eldina Bešlagić Metalac tepsija
Meliha Zulovic Metalac tepsija
Maja Radić  Metalac šerpa
Mehmed Avdagić Metalac tepsija
Sanela Kurtović Metalac tepsija
Ajiša Kurtović Metalac tepsija
Elma Terzić Metalac tepsija
Marinko Primorac Metalac tepsija
Selma Delić Metalac tepsija
Džejna Bajramović Metalac tepsija
Sedina Dzafić Metalac tepsija
Vedran Mirkovic Metalac tepsija
Amela Eškić  Metalac tepsija
Damir Catic  Metalac tepsija
Hadžera Beba Bektić Metalac tepsija
Sanela Omić Metalac tepsija
Enis Džanić Metalac tepsija
Ermina Aleta Metalac tepsija
Šefik Hasanović Metalac tepsija
Mersudin Mujic Metalac tepsija
Dzevad Bektic Metalac tepsija
Djenana Salibasic Kalic Metalac tepsija
Senada Bejtić Metalac tepsija
Emir Osmić Metalac tepsija
Sena Burajić Metalac tepsija
Željka Primorac Metalac tepsija
Šefika Beganovic Metalac tepsija
Vesna Gogić Metalac tepsija
Elma Karic Metalac tepsija
Emina Kamenjaš Metalac tepsija
Erna Alihodzic Metalac tepsija
Nermina Omeragić  Metalac tepsija
Mirnesa Aljukic Metalac tepsija
Lejla Šalaka Metalac tepsija
Mirsada Pašić  Metalac tepsija
Nadira Hodžić Metalac tepsija
Fatima Music Metalac tepsija

Čestitamo!