Kontakt
  • Slovenščina
  • English
Kontakt

 

Poslovna izkaznica

 
IME Perutnina Ptuj, d.o.o.
SEDEŽ Potrčeva cesta 10
2250 Ptuj
Slovenija, EU
TELEFON +386 (0)2 74 90 100
FAX +386 (0)2 74 90 134
E-POŠTA info@perutnina.eu
ŠIFRA DEJAVNOSTI 10.120 
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa
MATIČNA ŠTEVILKA 5141966
DAVČNA ŠTEVILKA SI 54003121
FINANČNI PODATKI Prihodki Skupine Perutnina Ptuj v letu 2014: 267,7 mio EUR

Obseg proizvodnje Skupine Perutnina Ptuj

 
Krmila (ton) 210.271
Valilna jajca (000 kos) 58.361
Brojlerji (ton) 83.935
Proizvedeno piščančje in puranje meso 77.588
Izdelki iz perutninskega mesa 34.941
Število zaposlenih v Skupini Perutnina Ptuj 3.631

Lastniški deleži Perutnine Ptuj v podjetjih

%
PP MI Zalog d.o.o. 100,00
PP Nepremičnine d.o.o. 100,00
Ptujska klet d.o.o. 100,00
Gradbeni remont d.o.o. 100,00
Ptujska klet d.o.o. 100,00
PP Gostinstvo d.o.o. 100,00
PP – AGRO d.o.o. 100,00
Veterinarska ambulanta PP d.o.o. 45,00
Perutnina Ptuj – PIPO d.o.o. Čakovec 99,66
Perutnina Ptuj - BH d.o.o. 55,00
PP Maloprodaja d.o.o. 100,00
Perutnina Ptuj S d.o.o. Srbac 100,00
Perutnina Ptuj – Topiko d.o.o. 100,00
PP BRO ŽIVA d.o.o. BAČKA TOPOLA 60,00
Perutnina Ptuj DOOEL Skopje 100,00
Perutnina Austria GmbH 100,00
Perutnina Romania s.r.l. Brasov 100,00
Sodelujoči zadružniki skupine Perutnina Ptuj na področju vzreje brojlerjev in puranov v Sloveniji, na Hrvaškem v BiH in v Srbiji 500