Kontakt
  • Slovenščina
  • English
Management
Uprava Perutnine Ptuj
Enver Šišić
ENVER ŠIŠIĆ
Predsednik uprave
V Perutnini Ptuj se je zaposlil leta 1998 in svojo poslovno pot začel kot razvojni tehnolog. Leta 2004 je prevzel vodenje proizvodnje pripravljenih jedi, nato tudi vodenje večjih investicijskih projektov v tujini, od leta 2010 pa je opravljal funkcijo direktorja družbe Perutnina Ptuj B. Med leti 2014 in 2016 je bil zaposlen v skupini Lactalis kot direktor tovarne Dukat v Zagrebu. Konec leta 2016 se je vrnil v Perutnino Ptuj, kjer je prevzel zadolžitve izvršilnega direktorja za proizvodnjo v Skupini Perutnina Ptuj. Zaključil je tudi program MBA na Poslovni šoli IEDC Bled. Dne 21. februarja 2019 je bil imenovan za predsednika uprave Perutnine Ptuj d.d.
David Visenjak
Mag. DAVID VISENJAK
Član uprave
V Perutnini Ptuj se je zaposlil leta 2002 na področju financ, planiranja, kontrolinga in strateških analiz. Leta 2006 je prevzel vodenje prodajnega področja Avstrija in večjega tujega kupca. Od 2008 do 2017 je bil direktor izvoza, kasneje pa direktor prodaje v Skupini Perutnina Ptuj, odgovoren za vodenje prodajne politike, pripravo strategij vstopov na nove trge in njihovo izvajanje. Zadnji dve leti je bil kot glavni izvršilni direktor za komercialo v Skupini Perutnina Ptuj odgovoren za področje prodaje, marketinga, nabave in logistike. Lani je zaključil program MBA na Poslovni šoli IEDC Bled. Dne 21. februarja 2019 je bil imenovan za člana uprave Perutnine Ptuj d.d., katerega mandat bo začel teči v skladu z načrtovano razširitvijo števila članov uprave.
Yevheniy A. Dranov
YEVHENIY A. DRANOV
Član uprave
Prihaja iz skupine MHP, kjer je bil vodja poročanja v upravljajoči družbi MHP SE. Med 2010 in 2014 je delal kot višji revizor v podjetju Deloitte, leta 2014 pa je prevzel funkcijo vodje poročanja v MHP. V svoji karieri v MHP je bil odgovoren za finančno poročanje, združitve in prevzeme ter finančni nadzor nad globalnim poslovanjem MHP. Je imetnik licence CFA in član ACCA. Leta 2011 je na Državni univerzi Tarasa Ševčenka v Kijevu (Fakulteta za mednarodne odnose) diplomiral iz mednarodnih financ. Dne 21. februarja 2019 je bil imenovan za člana uprave Perutnina Ptuj d.d.
 
Izvršilni direktorji
ANDREW RAJAPAKSE
Izvršilni direktor za področje financ
VESNA VIDRIH
Izvršilna direktorica za področje nabave
DUŠANKA ŠEGATIN
Izvršilna direktorica za področje ekonomike, plana in kontrolinga
MILAN ČUŠ
Izvršilni direktor za pravo, splošne zadeve in organizacijo
TINE KEK
Izvršilni direktor za maloprodajo 
 
Direktorji odvisnih družb
Mladen Andrić
PERUTNINA PTUJ – BH d.o.o.
Perutnina Ptuj S d.o.o.
PERUTNINA PTUJ – PIPO d.o.o.
Mladen Andrić
Miloš Panjković
Perutnina Ptuj – Topiko d.o.o.
Miloš Panjković
Jurij Urbac
PP MI ZALOG d.o.o.
Jurij Urbanec
Mitja Kores
PERUTNINA AUSTRIA GmbH
Mitja Kores
Stefan Šišofski
PERUTNINA PTUJ DOOEL SKOPJE 
Stefan Šišovski
Florin Lupo
PERUTNINA ROMÂNIA s.r.l.
Florin Catalin Lupu
Franc Veršič
PP – AGRO d.o.o.
Franc Veršič
PTUJSKA KLET d.o.o.
Tine Kek
GRADBENI REMONT d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 10, Ptuj
Igor Simonič
T: 02 772 7931
M: +386 41 672 415
PP ENERGIJA, PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o.
Potrčeva cesta 10, Ptuj
dr. Bojan Pahor
VETERINARSKA AMBULANTA PP d.o.o.
Potrčeva cesta 6, Ptuj
mag. Rahela Juršič Cizerl
T: 02 749 01 68
PP GOSTINSTVO d.o.o.
Vinarski trg 1, Ptuj
Melita Žnidarič
T: 02 749 06 22
 
Nadzorni svet
Mag. Uroš Ilić
član in predsednik nadzornega sveta
- mandat od 21.2.2019
Viktoriia Kapeliushna
članica nadzornega sveta
- mandat od 21.2.2019
Maksym Pysariev
član nadzornega sveta
- mandat od 21.2.2019
Iaroslav Mykhailovskyi
član nadzornega sveta
- mandat od 21.2.2019
Vitaliy Adamchuk
član nadzornega sveta
- mandat od 21.2.2019
Simon Černetič
član nadzornega sveta
- mandat od 31.5.2016
Albina Vrbnjak
članica nadzornega sveta
- mandat od 7.9.2016
Vlasta Jeza
članica nadzornega sveta
- mandat od 7.9.2016
Iztok Letonja
član nadzornega sveta
- mandat od 7.9.2016