Kontakt
  • Slovenščina
  • English
Management
Uprava Perutnine Ptuj
Tibor Šimonka
TIBOR ŠIMONKA
Predsednik uprave
Tibor Šimonka, univ. dipl. oec, predsednik uprave Perutnine Ptuj, je leta 1976 diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med leti 1977 in 1980 je bil zaposlen pri Iskri IEZE d.o.o. kot strokovni sodelavec pri izdelavi analiz in investicijskih elaboratov v podjetju. Med leti 1980 in 1988 je zavzemal pozicijo namestnika glavnega direktorja v podjetju Iskra banka d.o.o., kjer je pokrival področje financiranje dejavnosti in investicij in razvojno raziskovalnih projektov družb iz skupine Iskra, vodenje in nadzor bančnih poslov v okviru interne banke. Med leti 1988 in 1993 je kot direktor vodil podjetje IMV Adria caravan n.v. V letih 1993-1996 je bil finančni direktor v podjetju Iskra ponti d.o.o. V letih 1996-1999 je v vlogi direktorja vodil podjetje Fintim d.o.o., ki se je ukvarjalo z upravljanjem in svetovanjem. V letih 1999-2002 je bil član uprave za finance in ekonomiko v Slovenskih železarnah d.d. Med leti 2002-2014 je bil predsednik uprave Slovenske industrije jekla – SIJ. Februarja 2014 je v Iskri zaščiti d.o.o. delal kot svetovalec direktorja in od junija 2014 je za obdobje poldrugega leta bil pooblaščenec bank upnic v procesu prestrukturiranja in iskanja strateškega partnerja – investitorja Perutnine Ptuj. 25. januarja 2016 ga je nadzorni svet Perutnine Ptuj, na osnovi skupščinskega sklepa delničarjev Perutnine Ptuj, imenoval za predsednika uprave Perutnine Ptuj.
Viacheslav Korchagin
VIACHESLAV KORCHAGIN
Podpredsednik uprave in član uprave za finance, ekonomiko, kontroling in nabavo
Viacheslav Korchagin, je diplomiral leta 1997 na Kuzbasska državni tehnični univerzi, ekonomska fakulteta, smer; ekonomika in upravljanje v strojegradnji. Med marcem 1997 in februarjem 1998 je v Lokalni upravi Kemerovske oblasti bil pomočnik namestnika guvernerja regionalne uprave. Med februarjem 1998 in avgustom 1998 je bil pomočnik komercialnega direktorja na OAO Kemerovo-Koks in od avgusta 1998 do septembra 2000 bil komercialni direktor pri OAO COF (Centralna tovarna za predelavo in bogatenje rude) Berezovskaja. Od septembra 2000 do marca 2003 je bil direktor pri OAO torgovyj Kemerovo-Koks (Trgovska družba Kemerovo-Koks). Med marcem 2003-2004 je bil direktor OAO Vanadij in med marcem 2004 in decembrom 2004 direktor družb OAO Pomena, OAO Vanadij. Med decembrom 2004 in avgustom 2005 je bil direktor družbe OAO Polema in med avgustom 2005 in decembrom 2008 namestnik generalnega direktorja OOO UK Industrijski metalurški holding. Od julija 2007 do januarja 2014 je bil član uprave v Slovenski industriji jekla, d.d. in od septembra 2014 namestnik direktorja v podjetju Dilon d.o.o. Od oktobra 2014 je predsednik nadzornega sveta OAO Polema. Z 22. januarjem 2016 je podpredsednik in član uprave za finance, ekonomiko, kontroling in nabavo Perutnine Ptuj.
 
Izvršilni direktorji
ENVER ŠIŠIĆ
Izvršilni direktor za področje proizvodnje
mag. DAVID VISENJAK
Glavni izvršilni direktor za komercialo
ANDREW RAJAPAKSE
Izvršilni direktor za področje financ
VESNA VIDRIH
Izvršilna direktorica za področje nabave
DUŠANKA ŠEGATIN
Izvršilna direktorica za področje ekonomike, plana in kontrolinga
MILAN ČUŠ
Izvršilni direktor za pravo, splošne zadeve in organizacijo
TINE KEK
Izvršilni direktor za maloprodajo 
 
Direktorji odvisnih družb
Mladen Andrić
PERUTNINA PTUJ – BH d.o.o.
Perutnina Ptuj S d.o.o.
PERUTNINA PTUJ – PIPO d.o.o.
Mladen Andrić
Miloš Panjković
Perutnina Ptuj – Topiko d.o.o.
Miloš Panjković
Jurij Urbac
PP MI ZALOG d.o.o.
Jurij Urbanec
Mitja Kores
PERUTNINA AUSTRIA GmbH
Mitja Kores
Stefan Šišofski
PERUTNINA PTUJ DOOEL SKOPJE 
Stefan Šišovski
Florin Lupo
PERUTNINA ROMÂNIA s.r.l.
Florin Catalin Lupu
Franc Veršič
PP – AGRO d.o.o.
Franc Veršič
PTUJSKA KLET d.o.o.
Tine Kek
GRADBENI REMONT d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 10, Ptuj
Igor Simonič
T: 02 772 7931
M: +386 41 672 415
PP ENERGIJA, PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o.
Potrčeva cesta 10, Ptuj
dr. Bojan Pahor
VETERINARSKA AMBULANTA PP d.o.o.
Potrčeva cesta 6, Ptuj
mag. Rahela Juršič Cizerl
T: 02 749 01 68
PP GOSTINSTVO d.o.o.
Vinarski trg 1, Ptuj
Melita Žnidarič
T: 02 749 06 22
 
Nadzorni svet
Andrey Zubitskiy
član in predsednik nadzornega sveta
- mandat od 31.5.2016
Dagmar Planko
članica nadzornega sveta
- mandat od 31.5.2016
Simon Černetič
član nadzornega sveta
- mandat od 31.5.2016
Evgeny Zverev
član nadzornega sveta
- mandat od 30.8.2017
Helena Ploj Lajovic
članica nadzornega sveta
- mandat od 30.8.2017
Polona Marinko
članica nadzornega sveta
- mandat od 30.8.2017
Alibina Vrbnjak
članica nadzornega sveta
- mandat od 7.9.2017
Gregor Tkalec
član nadzornega sveta
- mandat od 7.9.2017
Natalija Veršič
članica nadzornega sveta
- mandat od 7.9.2017