Skip to main content

Nadzorni svet Perutnine Ptuj je konstituiran po volji skupščine

NADZORNIKOM PERUTNINE PTUJ PREDSEDUJE ANDREY ZUBITSKY

Ptuj, 30. junij – Delničarji Perutnine Ptuj so konec maja na izredni skupščini imenovali novi nadzorni svet družbe, v sestavi Anton Chernykh, Igor Malevanov, dr. Denis Mancevič, Andrey Zubitsky, Dagmar Planko in Simon Černetič; medtem pa predstavniki delavcev v devet člansekm nadzornem svetu Albina Vrbnjak, Vlasta Jeza in Iztok Letonja, nadaljujejo svoj mandat. 
Člani so na konstitutivni seji izmed sebe izvolili Andreya Zubitskega za predsednika. Medtem ko je dosedanji predsednik nadzornega sveta Perutnine Ptuj, Anton Chernykh, postal njegov podpredsednik. S tem je nadzorni svet Perutnine Ptuj v celoti konstituiran po volji skupščine delničarjev, ki je to sestavo potrdila z 86,6 odstotno večino; usklajen pa je tudi z lastniško strukturo po dokapitalizaciji in prevzemnih postopkih s strani SIJa, ki ima v Perutnini Ptuj večinski, 77,43 odstotni lastniški delež.

Deli objavo