OGLASI U KOMERCIJALI

 

 

Vaši glavni zadaci:

 • Svakodnevni obilazak objekata kupaca prema dnevnim rutama dodeljenog terena i izgradnja pozitivnog odnosa sa njima,
 • Briga o zastupljenosti naših artikala i sprovođenje planograma izlaganja,
 • Izlaganje proizvoda na primarnim i sekundarnim mestima izlaganja,
 • Pozicioniranje, obeležavanje i postavljanje reklamnog materijala kod kupaca u skladu sa standardima izlaganja,
Preberi več

Vaši glavni zadaci:

 • Svakodnevna nabavka neophodnih sirovina za FSH, izbor najbolje opcije i obezbeđivanje optimalnog odnosa kvalitet/cena, i organizovanje dostave u predviđenim rokovima,
 • Unapredjenje saradnje sa postojećim dobavljačima, uspostavljanje novih partnerstava, i evaluacija dobavljača,
 • Kontinuirana kontrola procesa, rešavanje eventualnih reklamacija i redovno izveštavanje,
 • Poštovanje poslovne politike i procedura nabavke poslodavca i vodjenje računa o BZNR i PPZ i zaštiti ŽS .
Preberi več

Vaši glavni zadaci:

 • Istovar i utovar robe,
 • Prijem ambalaže, repromaterijala, potrošnog materijala, opreme i sl,
 • Komisioniranje robe,
 • Održavanje higijene i čistoće u magacinu,
 • Transport robe viljuškarom ukoliko poseduje uverenje o istom,
 • Pridržava se i sprovodi propise iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine.
Preberi več