Skip to main content

Spremembe v upravi Perutnine Ptuj

TIBOR ŠIMONKA IN VIACHESLAV KORCHAGIN NADALJUJETA MANDAT ZA VODENJE PERUTNINE PTU

SPREMEMBE V NADZORNEM SVETU PRINESLE SPREMEMBE V UPRAVI

Ptuj, 30. maj – Po petkovem zasedanju skupščine delničarjev Perutnine Ptuj, na kateri so delničarji med drugim z veliko večino (86,6 odstotki) potrdili spremembe v nadzornem svetu družbe, je danes nadzorni svet v delno spremenjeni sestavi sprejemal prve odločitve. Najprej je za predsednika nadzornega sveta izvolil  Antona Chernykha, sicer predsednika uprave SIJ, največjega delničarja Perutnine Ptuj (77,4 odstotkov).  
V skladu s potrjeno statutarno spremembo, da bo število članov uprave v prihodnje zmanjšano s štirih na dva člana, je nadzorni svet na današnji seji tudi pooblastil novega predsednika nadzornega sveta, da v naslednjih dneh podpiše sporazum o prenehanju mandata in delovnega razmerja s članoma uprave, dr. Romanom Glaserjem in Tonetom Čehom. Medtem pa mandata predsednika uprave Perutnine Ptuj Tiborja Šimonke in podpredsednika uprave ter člana uprave za finance, ekonomiko, kontroling in nabavo Viacheslava Korchagina, ki sta ga začela opravljati v začetku letošnjega leta, ostajata nespremenjena in odslej predstavljata novo upravo Perutnine Ptuj.

Dodatne informacije:

Tibor Šimonka, predsednik uprave Perutnine Ptuj,
tel.: +386 (0)2 749 0101, faks: +386 (0)2 749 0134, e-pošta: info@perutnina.si, www.perutnina.com

Deli objavo