OGLASI ZA POSAO

 

Vaši glavni zadaci:

-          Rad na implementaciji i dizajnu ključnih prioriteta u 3 oblasti: zapošljavanje talenata, razvoj ljudi i upravljanje učinkom,

-          Rad direktno sa poslovnim menadžerima i direktnim nadređenima (generalni direktor i regionalni HR direktor),

-          Koordinacija različitih aktivnosti u okviru HR discipline - odnosi sa zaposlenima, kontrola administrativnih procesa, izrada planova za unapređenje ljudi i sektora, poboljšanje uslova rada, HRIS, brendiranje poslodavca itd.

-          Razvoj i praćenje relevantnih HR indikatora (FTE analiza, apsentizam, kretanje zaposlenih, metrika razvoja, analiza trendova...)

-          Pisanje i implementiranje potrebne HR politike i procedure,

-          Davati savete i smernice kolegama i zaposlenima u oblasti HR aktivnosti,

-          Saradnja na razvoju grupnih HR procesa, alata i aktivnosti (npr. planiranje nasleđivanja, uvođenje OKR sistema, uvođenje SAP-a, itd.).

 

Preberi več

Vaši glavni zadaci:

 • Svakodnevni obilazak objekata kupaca prema dnevnim rutama dodeljenog terena i izgradnja pozitivnog odnosa sa njima,
 • Briga o zastupljenosti naših artikala i sprovođenje planograma izlaganja,
 • Izlaganje proizvoda na primarnim i sekundarnim mestima izlaganja,
 • Pozicioniranje, obeležavanje i postavljanje reklamnog materijala kod kupaca u skladu sa standardima izlaganja,
 • Briga o rokovima izloženih proizvoda i primena FIFO standarda izlaganja,
 • Sprovođenje strategije cenovne politike i vođenje računa o adekvatno postavljenoj ceni,
 • Sprovođenje usvojene politike prodaje i redovno izveštavanje o aktivnostima na terenu.
Preberi več

Vaši glavni zadaci:

 • Upravljanje vozilom i prevoz jednodnevnih pilića, brojlera, stočne hrane, mesa, prerađevina od mesa i drugu robu za potrebe društva,
 • Prisustvovanje utovaru i istovaru robe, i svojim potpisom na pratećim dokumentima potvrda količine ( pakete ) koje su utovarene tj. istovarene
 • Vođenje račune o dokumentaciji koju preuzima i predaje magacinima i odredišnim mestima,
 • Kontrola na licu mesta utovara i istovara robe,       
 • Briga o tehničkoj ispravnosti vozila i prijava svih uočenih nedostataka radi otklanjanja istih,
 • Radi po zadatim radnim uputstvima i procedurama,
 • Pridržava se i sprovodi propise iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine.
Preberi več