Pravno obaveštenje

U Grupi Perutnina Ptuj poštujemo privatnost posetioca web portala i lične podatke nećemo nikada pozajmljivati, prodavati ili davati na raspolaganje trećim osobama. Podatke koje nam poverite koristićemo za interne potrebe preduzeća, u promotivne svrhe i za poboljšanje rada web portala.

Obaveštavamo vas da kod sprovođenja i realizacije nagradnih igara sarađujemo sa eksternim izvođačima. U tom slučaju vaše podatke moramo da dostavimo trećim licima. Garantujemo vam da će biti podaci isključivo biti korišćeni za sprovođenje nagradne igre.

Obaveštavamo zainteresovana lica koja budu konkurisala na  ovde oglašena slobodna radna mesta da će se njihovi lični podaci koristiti isključivo radi selekcije kandidata i u drugu svrhu se neće koristiti.

Uvek imate mogućnost da se odjavite sa sistema prijema novosti i pošte na svoju adresu klikom na funkciju odjave na dnu naše poruke.

Perutnina Ptuj-Topiko zadržava autorska prava na sadržaj objavljen na našem web portalu. Sadržaj našeg web portala nije dozvoljeno menjati ili koristiti na web portalima drugih preduzeća. Sadržaj nije dozvoljeno kopirati u javne i komercijalne svrhe.

Informacije na našem web portalu pripremljene su sa velikom pažnjom. Perutnina Ptuj-Topiko d.o.o. ne preuzima odgovornost za korišćenje bilo kog dela sadržaja portala u različite svrhe. Korišćenje sadržaja objavljenog na našem web portalu je na ličnu odgovornost korisnika.

Snimanje programa i podataka sa našeg web portala je na vlastitu odgovornost. Perutnina Ptuj-Topiko d.o.o. ne odgovara za moguću štetu nastalu usled korišćenja datoteka i podataka sa web portala. Isto tako, ne odgovaramo za moguće računarske viruse koji se pojavljuju kod presnimavanja datoteka ili podataka sa našeg web portala.

Web portal Grupe Perutnina Ptuj sadrži linkove ka portalima drugih preduzeća kako bi se omogućio pristup dodatnim informacijama. Perutnina Ptuj-Topiko d.o.o. ne odgovara za sadržaj na povezanim web portalima. Ukoliko se otkrije neprimereni sadržaj link ćemo prekinuti čim to tehnički bude moguće.

Perutnina Ptuj d.d. i preduzeća kćeri vlasnici su robnih marki objavljenih na našem web portalu. Trećim licima zabranjeno je korišćenje i zloupotreba tih robnih marki i logotipa.