Kvalitet pilećeg mesa i upotreba antibiotika u uzgoju živine

 Da li znamo šta jedemo?


Hrana je tema o kojoj često razgovaramo jer u hrani uživamo. U skladu sa tim, sve više nas zanima i način proizvodnje hrane koju jedemo. Dajemo prednost namirnicama domaćeg porekla, ali uprkos tome ne kupujemo uvek ono što je domaće. Često proizvođači ističu da je njihov proizvod potpuno bezbedan i optimalnih nutritivnih svojstava iako to nekada nije u potpunosti tačno. Ponekad nemamo sve informacije o hrani koju kupujemo, ali za nas kao konzumente je značajno da one ključne, najvažnije za naše zdravlje dobro razumemo.

 Rezultati istraživanja Evropske agencije o potrošnji veterinarskih antibiotika i lekova

antibiotiki

Kako upotreba antibiotika utiče na kvalitet i bezbednost mesa koje jedemo?

Podaci o upotrebi antibiotika u živinarstvu je dobar pokazatelj o tehnologiji koja se primenjuje prilikom uzgoja životinja. Što je lošija praksa uzgoja to je veće potrošnja, naglašavaju agroekonomisti. Na žalost, zemlje južne Evrope kao i većina zemalja u našem neposrednom okruženju su poznate po raširenoj upotrebi antibiotika. Najbolje rezultate postižu zemlje se severa Evrope a iz regiona je pozitivan primer Slovenija, gde je upotreba antibiotika u živnskoj hrani svedena na najmanju meru.

Na ishranu mesom koje u sebi sadrži velike količine antibiotika se sa neodobravanjem gleda u stručnim, posebno lekarskim krugovima. Veći udeo takvog mesa u ishrani čoveka dovodi do rizika da postanemo otporni na antibiotike.

 

Kako se dolazi do jeftinog mesa?

Meso je jeftinije ako su manji troškovi uzgoja. To često podrazumeva intenzivnu proizvdnju koja je usmerena isključivo na smanjenje troškova, posebno na račun ulaznih sirovina, na upotrebu neadekvatnih zamenskih sirovina, primenu agresivnih tehnoloških procesa, upotrebu mnogih aditiva i hormona rasta, zatim veći procenat masti od potrebnog i viška vode u proizvodima.

 

Kako se zaštititi?

Najbolje zaštita od štetnih posledica antibotika i ostalih lekova koji se mogu zloupotrebiti u uzgoju jeste kupovina mesa iz kontrolisanih i bezbednih izvora.


Izuzetno je važno da potrošači budu informisani o svim relevantnim tehnološkim postupcima koje primenjuje uzgajivač mesa. Kupovina od proizvođača koji ima vertikalno integrisan proizvodni proces je uvek bolja u odnosu na one koji se bave samo parcijalno proizvodnjom i koji nemaju punu kontrolu tokom celog životnog ciklusa životinje. Takođe, kupovina iz »sivih« kanala prodaje gde se plasira meso kome nije moguće utvrditi poreklo predstavlja ozbiljan bezbedonosni rizik za zdravlje potrošača. Neophodno je da svaki proizvod bude kompletno i ispravno deklarisan a da ga u promet stavlja kredibilan i odgovoran proizvođač.

 

Pozitivan primer na domaćem tržištu: Perutnina Ptuj

Perutnina Ptuj –Topiko iz Bačke Topole u potpunosti poštuje sledljivost svih svojih proizvoda i time se razlikuje od mnogih kako regionalnih tako i globalnih konkurenata. »Za razliku od mnogih proizvođača, u Perutnini Ptuj – Topiko primenjujemo tradicionalne metode proizvodnje živinskog mesa, što je neophodno za proizvodnju kvalitetnog pilećeg mesa. Interni standardi Perutnine Ptuj Topiko podrazumevaju strožije uslove u odnosu na one zakanom propisane kao bi bili potpuno sigurni u vrhunski kvalitet naših proizvoda. Naši visoki standardi uzgoja pored ostalog znače i gajenje u prirodnom okruženju, vertikalno integrisan proizvodni proces, kraći su transportni putevi. Važan aspekt je kvalitetna hrana za živinu koja ima blagotvorno dejstvo na sastav mesa i krajnjeg proizvoda«, kaže Hermina Šerona, direktor Mesne industrije Perutnina Ptuj Topiko.

Dolazimo do zaključka da je hrana za živinu izuzetno važna. Mešavina bez antibiotika i hormona je preduslov kako bi kvalitet mesa bio adekvatan. U Perutnini Ptuj – Topiko zbog toga proizvode smešu koju koriste za ishranu životinja koja ne sadrži ni životinjske proteine. »Smeša je dakle prirodna, sadrži kukuruz, pšenicu, soju i proteinske komponente, potrebnu masnoću koja je izvor energije, minerale i vitamine koji su neophodni kako bi bio postignut zdrav rast živine. Takođe, nema aditiva, hormona i antibiotika«, rekao je Dragan Salapura, direktor žive prizvodnje Perutnine Ptuj. Unutar kompanije imamo takođe i jednodnevne piliće, sopstveni tehnološki tim i sopstveni sistem pružanja veterinarskih usluga. S toga, upotreba antibiotika može biti dozvoljena isključivo za lečenje životinja i to samo ako je neophodno uz punu kontrolu..

 

Sistem KBS-a

(kvalitet, sigurnost, sledljivost)

koji je implementiran u sistem Perutnine Ptuj – Topiko doo, garantuje da su svi naši prizvodi zdravi , sigurni i kvalitetni. Već dugo je ovakav način proizvodnje zastupljen u Srbiji u okviru kompanije Perutnine Ptuj - Topiko i možemo garantovati potrošačima da je ceo proces proizvodnje ostvaren upravo ovde i da im nudimo kvalitetno domaće pileće meso i proizvode od mesa. Svi standardi koji se odnose na uzgoj u Sloveniji u potpunosti su implementirani i u fabrici u Bačkoj Topoli. Nama je sledjivost na prvom mestu i svako ko učestvuje u tom lancu proizvodnje odgovorno stoji iza svog rada – od nabavke sirovina, preko proizvodnje stočne hrane, uzgoja i proizvodnje krajnjeg proizvoda... Zbog toga smo ponosni na rezultate koje postižemo u okviru sistema KBS-a kako zahvaljujući radu domaćih radnika, saradnika i naših stručnjaka, tako i zbog sirovina sa srpskih polja koje koristimo za hranu za životinje, kažu nam iz ove kompanije.