Pravila i uslovi nagradnog kviza

OPŠTE ODREDBE član 1 (1) Organizator promotivne kampanje je Perutnina Ptuj Topiko doo, Bačka Topola (u daljem tekstu organizator). Operater promotivne kampanje u ime priređivača je Agencija 101 d.o.o., Dunajska 139, 1000 Ljubljana (u daljem tekstu operater). Tehnički izvođač promotivne kampanje je Inovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u daljem tekstu tehnički izvođač).
USLOVI SARADNJE Član 2 (1) U promotivnoj kampanji mogu učestvovati svi punoletni onlajn korisnici koji prihvate uslove učešća u promotivnoj kampanji i tačno odgovore na 7 nagradnih pitanja. Zaposleni kod organizatora i izvođača radova i članovi njihove uže porodice ne mogu učestvovati u promotivnoj kampanji. (2) Učešće u promotivnoj kampanji je besplatno i nije uslovljeno kupovinom bilo kog proizvoda Perutnina Ptuj. (3) Učesnici promotivne kampanje sami pokrivaju sve troškove učešća u promotivnoj kampanji (npr. trošak pristupa Internetu, trošak prenosa podataka...) POSTUPAK DAVANJA Član 3 (1) Promotivna kampanja se odvija isključivo putem internet stranice: https://www.perutnina.com/rs (2) Način učešća: Potrebno je tačno odgovoriti na 7 pitanja kviza. Svi registrovani učesnici koji u tom periodu uspešno urade kviz  dobijaju poklon. (1) Promotivna kampanja se održava od petka 16.06.2023. i završava se 01.07. 2023. u 23:59 (promotivna kampanja traje u međuvremenu) i biće objavljena na sajtu https://vvv.perutnina.com/ si/en/breding-vithout-antibiotics/kuiz/. Spisak dobitnika objaviće se u utorak, 04.07.2023. (2) Učešćem u kvizu korisnik sajta prihvata opšte uslove i pre podnošenja tačnih odgovora. Pravila i uslovi učešća objavljeni su i na sajtu https://www.perutnina.com/rs (3) Organizator i izvođač mogu isključiti učesnika iz promotivne kampanje i izgubiti pravo na bilo koju od nagrada u slučaju: (i) davanja nepotpunih, netačnih ili netačnih informacija; (ii) da organizator ili ugovarač utvrdi da učesnik nije ispunio uslove učešća u skladu sa ovim opštim uslovima; (iii) da je učesnik prekršio ove opšte uslove; (iv) učesnik ne pruži potrebne informacije i ne preuzme nagradu u roku od mesec dana od obaveštenja o prijemu nagrade i na način koji je najavio organizator ili izvođač. NAGRADE
Član 5 (1) Poklon 100 cegera (2) Pojedinačni učesnik (jedan korisnik) nagradne igre može dobiti samo jednu nagradu. (3) Nagrade se ne mogu zameniti za drugu vrstu nagrade, isplative u gotovini ili prenosive na treća lica.

DOBIJANJE NAGRADA Član 7 (1) Učesnik koji je učestvovao u promotivnoj kampanji pod gore navedenim uslovima ima pravo da preuzme nagradu  od 12.07.2023 u roku od mesec dana, zaključno sa 12.08.2023 u najbližem maloprodajnom objektu po želji. Nagrada se preuzima lično. Ukoliko dobitnik u roku od mesec dana ne preuzme nagradu ZAŠTITA INFORMACIJA I LIČNIH PODATAKA Član 8 (1) Organizator i operater promotivne kampanje poštuju privatnost ličnih podataka učesnika pojedinačne promotivne kampanje i obavezuju se da će sa ličnim podacima dobijenim tokom iste postupati pažljivo i da ih štite i obrađuju u skladu sa zakonom. o zaštiti podataka o ličnosti i Pravilniku o zaštiti ličnih podataka dobijenih od organizatora. (2) Pravni osnov za obradu ličnih podataka je ugovor (član 6/I(b) Opšte uredbe o zaštiti podataka) koji zaključujete sa organizatorom prihvatanjem ovih opštih uslova promotivne kampanje (ugovor o učešću u izvlačenje nagrada). (3) Organizator ili izvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve greške do kojih može doći prilikom davanja netačnih ili lažnih podataka od strane korisnika sajta vvv.perutnina.com i istovremeno od strane učesnika u nagradnoj igri. (4) Prilikom upravljanja ličnim podacima, svaki pojedinačni učesnik ima mogućnost pregleda, prepisivanja, kopiranja, dopune, ispravljanja, blokiranja i brisanja ličnih podataka u zbirci ličnih podataka, u skladu sa važećim propisima i politikom zaštite privatnosti. (5) Podatke čuvamo u kompjuterskom obliku na period od pet (5) godina. Nakon što prestane potreba za upravljanjem podacima, podaci se brišu. (6) Administrator i obrađivač ličnih podataka je organizator promotivne kampanje, i to preduzeće Perutnina Ptuj Topiko doo, Bačka Topola (7) Učešćem u promotivnoj kampanji, učesnik je saglasan da mu organizator ili izvođač može slati e-mail poruke koje se odnose isključivo na promotivnu kampanju putem elektronske pošte, koliko je to potrebno. ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE Član 9 (1) Organizator i izvođač zadržavaju pravo da dopune i promene uslove nagradne igre. (2) O svim izmenama i novinama nagradne igre organizator nagradne igre obavestiće učesnike na sajtu https://vvv.perutnina.com/si/sl/vzreja-brez-antibiotikov/kviz/. (3) Pitanja o poverljivosti i korišćenju vaših ličnih podataka uputite na e-mail adresu: personaldata@perutnina.eu. Za dodatne informacije o nagradnoj igri možete pisati na mejl adresu: office@perutnina.eu.


Pravila vrede od 16.06.2023.

Organizator promotivne kampanje:
Perutnina Ptuj Topiko doo, Bačka Topola