Farme Bajša 3 u punoj ekspolataciji

U neposrednoj blizini Bačke Topole, u ataru sela Bajša otvoren je treći u nizu kompleks brojlerskih farmi Perutnine Ptuj Topiko. Time je potpuno završena izgradnja prve celine ove velike investicije koja se sastoji od tri odvojene farme sa po sedam objekata za uzgoj brojlera.

Bajsa 3

Kapaciteti su slični kao i na prethodnim projektima i omogućavaju uzgoj od blizu dva miliona komada pilića godišnje po kompleksu. Instalirana je najmodernija raspoloživa tehnologija koja omogućava efikasan i human uzgoj životinja. Kao i na ranije izgradjenim farmama posebna briga usmerena je na očuvanje životne sredine kroz ekološki prihvatljvu gradnju i stroge standarde pri ekspolataciji objekata.

Perutnina Ptuj Topiko nastavlja sa intenzivnim investicionim ciklusom u razvoj primarne proizvodnje. Sledeće na redu je puštanje u rad kompleksa broj 4 čime se najavljuje naredna velika funkcionalna celina farmi za uzgoj brojlera u Bačkoj Topoli.

24.01.2023.