Napredak radova na farmi Bajša 2

U sklopu velikog investicionog ciklusa Perutnina Ptuj Grupe u okolini Bačke Topole trenutno je u toku finalna faza izgradnje kompleksa farmi Bajša 2.

Structura concept copy

Nakon uspešnog stavljanja u funkciju seta farmi Bajša 1 sredinom prošle godine, uskoro će se tovni kapaciteti dodatno uvećati pušanjem u rad potpuno novih objekata. Kapacitet kompleksa Bajša 2 biće 300,000 pilića po turnusu odnosno oko dva miliona životinja godišnje. Projektovanje i izgradnja objekata izvršeni su u skladu sa svim domaćim i svetskim standardima i uz korišćenje najmodernijih tehnologija.

Farme su opremljene najsavremenijim sistemima za ishranu i omogućavaju potpunu biološku bezbednost životinja. Praćenje svih ključnih parametara na ovakvim farmama je precizno i kontinuirano putem potpuno automatizovanih sistema. Takve farme imaju sofisticiranu tehnologiju za praćenje prirasta i konverzije životinja kao i temperature i vlažnosti vazduha u svakom pojedinačnom objektu.