Novi silos – investicija u povećanje skladišnih kapaciteta

U želji da obezbedimo najviši nivo kvaliteta živinskog mesa kao i sledljivost naših sirovina, povećali smo skladišni prostor za čuvanje stočne hrane čeličnim silosom sa tri ćelije kapaciteta 15.000 tona na bazi pšenice.

Silos 1 2

Proizvodni proces “od polja do stola” podrazumeva preuzimanje celokupne odgovornosti za krajnji proizvod što znači da je potrebno da kontrola sirovina i njihovog čuvanja bude potpuna, na čemu godinama predano radimo. Takođe, u proizvodnji hrane koristimo isključivo žitarice koje su nabavljene od domaćih proizvođača I koje su samim tim u potpunosti GMO free.

Kvalitet mesa kreće od farme i hrane sa kojom se brojleri hrane, odnosno od sirovina koje ulaze u istu. Kako bi obezbedili najviši nivo kvaliteta i sledljivosti naših sirovina, investirali smo u nove skladišne kapacitete kako bi žitarice (učestvuju >80% u strukturi hrane) držali pod direktnom kontrolom i u idealnim uslovima. Samo na taj način možemo obezbediti visok kvalitet stočne hrane i u narednoj iteraciji mesa.

Proširenjem skladišnih kapaciteta za čak 19.917 m³ i fizičkim povezivanjem istih sa fabrikom stočne hrane zaokružena je jedna funkcionalana celina svih postojećih kapaciteta u Srpskom Itebeju.

 15.10.2023.