Prednosti mesa pakovanog u MAP ambalažu

Moderni potrošači teže da u svakom trenutku na raspolaganju imaju najsvežiju moguću hranu. Pored vrhunskog kvaliteta koji je imperativ, svežina je jedan od najznačajnijih faktora pri izboru pa mi kao kompanija nudimo našim potrošačima rešenja koja omogućavaju da živinsko meso iz naše proizvodnje što duže zadrži svoju upotrebljivost.

slovensko-poreklo.jpg

Sve značajniji deo pilećeg mesa koji proizvodimo u Perutnina Ptuj Topiko pakujemo u MAP ambalažu. Pakovanje u modifikovanoj atmosferi (MAP – eng. Modified Atmosphere Packaging) predstavlja način produžavanja roka trajanja proizvoda bez ikakvog menjanja svojstava mesa. Proces se sastoji od zamene atmosferskog vazduha koji se nalazi unutar pakovanja sa pažljivo izabranom smesom gasova. Posuda u koju se proizvod pakuje kao i zaštitna folija poseduju svojstva koja omogućavaju hemijsku inertnost, dobre mehaničke osobine i dobra barijerna svojstva u odnosu na spoljne elemente.

Najvažniji benefit koji MAP pakovanje donosi jeste duža održivost proizvoda. Naime, kombinacija gasova kojom se menjaju gasovi iz atmosfere sprečava dinamičan razvoj mikroorganizama i time omogućava da proizvod zadrži svežinu značajno duže nego kada je standardno upakovan. Pakovanjem u MAP ambalažu usporavaju se biohemijske reakcije koje izazivaju oksidaciju ili promenu boje proizvoda ili pak utiču na njegov nepoželjan miris. Proizvod je svež i zadržava sva kvalitativna svojstva tokom celog svog roka trajanja.

Pored produženog roka, prednost upakovanih proizvoda jeste i bolja higijena čuvanja proizvoda koja se postiže minimalnim kontaktom sa samim mesom. Olakšana je i manipulacija jer do samog otvaranja pakovanja i upotreba ne postoji mogućnost spoljne kontaminacije. Na sve ove načine pored osnovnog cilja – postizanja svežine omogućeno je značajno poboljšano korisničko iskustvo koje će i u narednom periodu još većem delu potrošača pomoći da izaberu upravo MAP kao svoje omiljeno pakovanje za pileće meso PP brenda.

 25.01.2023.