Puštanje u rad tunela hlađenja

U pogonu Mesne industrije Perutnina Ptuj Topiko u Bačkoj Topoli pušten je u rad tunel hlađenja svežeg mesa.

Tunel

Potpuno novi sistem ima rashladnu snagu od 480Kw što omogućava efikasno hlađenje pilećeg mesa u predviđenom vremenu. Temperatura koja se postiže hlađenjem je čak i ispod pravlinicima predviđenih vrednosti što omogućava dodatnu bezbednost za dalju distribuciju robe.

Sa kapacitetom od 6000 na sat tunel u potpunosti ispunjava potreba uvećane proizvodnje naše kompanije. Na ovakav način smo postigli značajno veće kapacitete u odnosu na raniji period i dostigli najviše standarde hlađenja mesa koji važe u našoj industriji u svetskim okvirima.

21.07.2022