Skip to main content

Aktualni prevzemni ceni za Holding PMP in za Perutnino predstavljata pošteno ter dobro ponudbo delničarjem

ZA DELNICE PERUTNINE PTUJ 8 €, ZA DELNICE HOLDINGA PMP PA 100 €
ODLOČITVE JE TREBA SPREJETI V FEBRUARJU

PTUJ, 4. januarja 2016 –  V razmerah ponavljajočih se primerov različnih razlag tako vrednosti delnice Holdinga PMP kakor tudi vrednosti delnice Perutnine Ptuj lahko na osnovi verifikacij poštenih prevzemnih vrednosti za vse delničarje obvestimo vso slovensko javnost, da je ponujena cena 100 evrov za Holding PMP in 8 evrov za Perutnino Ptuj d.d. realna, poštena in na razpolago vsem, ki se bodo odločili za njihovo prodajo Slovenski industriji jekla – SIJ-u. 

SIJ – Slovenska industrija jekla je namreč na osnovi vseh na najvišjih organih potrjenih dosedanjih odločitev v petek, 24. decembra 2015,  objavila prevzemno ponudbo za vse delnice Perutnine Ptuj. Ponudba je začela veljati 28. decembra 2015, delničarji Perutnine Ptuj pa jo lahko sprejmejo najkasneje do 25. februarja 2016 do 12. ure. Vsi delničarji, ki se bodo odzvali na prav sedaj aktualno prevzemno ponudbo družbe SIJ, bodo lahko te delnice prodali po tej ceni v vseh enotah NLB in pri pooblaščenih borznoposredniških družbah.  V tem času bo vsak obstoječi delničar Perutnine Ptuj lahko prodal vsako delnicopo 8  €, plačilo pa prejel v denarju. 
Takšno ceno je potrdila tudi neodvisna revizijska družba z zagotovilom o primernosti te cene. Na osnovi tega je ceno delnice Perutnine Ptuj potrdila Agencija RS za trg vrednostnih papirjev in dala soglasje SIJ-u za prevzemne postopke. 

Prav tako je aktualna tudi prevzemna ponudba SIJ-a – Slovenske industrije jekla za nakup vseh delnic Holdinga PMP. Ponudnik jo je objavil 5. decembra, delničarji pa jo lahko sprejmejo do 2. februarja 2016 do 12. ure. V tem času bo vsak delničar Holdinga PMP za vsako delnico prejel 100 € v denarju. 

Tudi to ceno je potrdila neodvisna revizijska družba z zagotovilom o primernosti te cene v prevzemni ponudbi. Na osnovi tega je ceno delnice Holdinga PMP oziroma celotni prevzemni prospekt potrdila Agencija RS za trg vrednostnih papirjev in tudi za to družbo dala SIJ-u soglasje za prevzemne postopke.  Tudi pri tej ponudbi bodo vsi delničarji, ki se bodo odzvali na prevzemno ponudbo družbe SIJ, lahko te delnice prodali po 100 evrov v vseh enotah NLB in pri pooblaščenih borznoposredniških družbah.  
Zakonska določba o enakosti obravnavanja delničarjev, še posebej v času prevzemnih ponudb, je tako upoštevana v obeh primerih in v celoti. Hkrati je Agencija za trg vrednostnih papirjev tudi na osnovi verifikacije vrednosti delnic tako Holdinga PMP kakor tudi Perutnine Ptuj d.d. ter prevzemnih prospektov za obe družbi odobrila aktualni prevzemni ponudbi.

Zato so vsakršne drugačne interpretacije, čeprav glasne, še vedno osamljeni poskusi zavajanja delničarjev, javnosti, medijev in tudi policijskih preiskovalcev, ki so v začetku meseca decembra obiskali Perutnino Ptuj. Očitno so se posamezne interesne skupine šele po verifikaciji vseh prevzemnih postopkov zavedle, da so zamudile izjemno priložnost za naložbo v enega od najbolj perspektivnih mesnopredelovalnih koncernov pri nas oziroma za naložbo v najbolj uveljavljeno živilsko industrijo sploh. 

Dodatne informacije:
Dr. Roman Glaser,  predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj

Deli objavo