Splošni pogoji uporabe

 

1. Splošno

Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija  (v nadaljevanju: Perutnina Ptuj oziroma upravljavec) s splošnimi pogoji za uporabo spletnega mesta Perutnina.si določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje spletnega mesta.

Perutnina Ptuj spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek obrazcev na spletnem mestu, varovala skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Perutnina Ptuj ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, ki niso v povezavi z našo družbo. Prav tako ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica sporočanja napačnih podatkov ob prijavi na spletnem mestu Perutnina.si.

Z vpisom osebnih podatkov v spletnem mestu Perutnina.si:

  • dovoljujem Perutnini Ptuj, da na podlagi predloženih osebnih podatkov vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje moje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov ter druge podatke o meni kot uporabniku spletnega mesta Perutnina.si, na način in v namene, opisane v nadaljevanju;
  • izjavljam, da sem seznanjen, da lahko kadar koli zahtevam, da Perutnina Ptuj preneha uporabljati moje osebne podatke za neposredno trženje in pošiljati informacijska gradiva.

Z vpisom osebnih podatkov v spletno mesto Perutnina.si se uporabnik strinja z objavljenimi splošnimi pogoji. O morebitnih spremembah teh splošnih pogojev vas bomo sproti obveščali na našem spletnem mestu.

2. Varovanje podatkov

V Perutnini Ptuj se zavezujemo varovati vse predložene osebne podatke fizičnih oseb skladno z veljavno zakonodajo. Da bi skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do osebnih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih zbiramo.

Vse osebne podatke uporabljamo in hranimo skladno z določili zakona o varstvu osebnih podatkov. Zbranih informacij ne bomo razkrivali tretjim osebam z izjemo z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo in pri izvedbi nagradnih iger in ostalih marketinških aktivnosti z zunanjimi izvajalci. V teh primerih moramo vaše podatke posredovati tretjim osebam in vam dajemo zagotovilo, da bodo uporabljeni izključno za namen, za katerega so bili podatki posredovani. Zbrane osebne podatke bomo hranili zakonsko določen čas.

Uporabnik spletnega mesta ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@perutnina.eu. V primeru prejemanja novic in pošte na svoj naslov lahko odjavo opravite tudi tako, da kliknete na funkcijo odjave, ki je na dnu naše pošte. Perutnina Ptuj bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

3. Namen zbiranja in hranjenja podatkov

Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so statistična obdelava, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, obveščanja o aktivnostih, ponudbi in nagradnih igrah, katerih organizator je Perutnina Ptuj ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju s Perutnino Ptuj. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika spletnega mesta Perutnina.si se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

4. Nepooblaščena uporaba aktivnosti na spletnem mestu Perutnina.si

Prepovedan in kazniv je vsak poskus nepooblaščene,zlonamerne ali drugemu škodljive uporabe spletnega mesta Perutnina.si.

5. Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnemu mestu Perutnina.si, so last Perutnine Ptuj in se lahko s strani tretjih oseb uporabljajo le s soglasjem Perutnine Ptuj,  v nekomercialne namene, ob tem pa se morajo objaviti vsa navedena obvestila o avtorskih pravicah. . Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje vsebin spletnega mesta je brez pisnega soglasja Perutnine Ptuj prepovedano. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu Perutnina.si. Prav tako je kazniv vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Perutnina.si.

Perutnina Ptuj in hčerinska podjetja so lastniki znamk, objavljenih na naših spletnih straneh. Tretjim osebam je uporaba in izkoriščanje tovrstnih znamk in logotipov prepovedana.

6. Uporaba piškotkov

Perutnina Ptuj kot upravljavec spletnega mesta Perutnina.si uporablja za vzdrževanje uporabniške seje lastne sejne piškotke po trenutno veljavni slovenski zakonodaji (ZEKom-1). Seznam piškotkov, ki jih uporablja spletno mesto Perutnina.si, si lahko ogledate na spletni povezavi http://www.perutnina.si/politika-uporabe-piskotkov/.

7. Omejitev odgovornosti

Informacije na naših spletnih straneh so pripravljene z veliko mero skrbnosti, kljub temua pa Perutnina Ptuj ni odgovorna za občasno nedelovanje spletnega mesta Perutnina.si, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Perutnina Ptuj niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Podatki na spletnem mestu so le informativni, zato Perutnina Ptuj ne prevzema nobene odgovornosti za katere koli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Perutnina Ptuj tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih s spletnimi povezavami, ki niso last Perutnine Ptuj. V kolikor bo ugotovljeno, da je tovrstna vsebina zavajajoča, bomo te povezave prekinili, takoj ko bo tehnično mogoče.

Snemanje programov in podatkov z naših spletnih strani se izvaja na lastno odgovornost. Perutnina Ptuj ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane pri uporabi datotek in podatkov s spletnih strani. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne računalniške viruse, ki nastanejo kot rezultat presnemavanja datotek ali podatkov z naših spletnih strani.

Prav tako si Perutnina Ptuj pridržuje pravico, da kadar koli brez razloga in predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na svojem spletnem mestu.

Upravljavec na spletnem mestu ne dopušča vsebin, ki s svojo objavo predstavljajo kaznivo dejanje, so žaljive, pomenijo spodbujanje k etnični, rasni, verski ali drugi nestrpnosti, posegajo v osebnostne pravice, predstavljajo zlorabo osebnih podatkov ali kršitev tujih avtorskih ali sorodnih pravic. Upravljavec spletnega mesta skladno s tretjim odstavkom 8. člena ZEPT ni dolžan pregledovati ali nadzirati vsebin, ki so na spletnem mestu objavljene, kolikor te ne sodijo med uredniško oblikovane vsebine. Upravljavca je o protipravnih vsebinah ali konkretnih dejstvih, iz katerih izhaja protipravnost določenih vsebin, mogoče obvestiti po elektronski pošti na naslov info@perutnina.eu.

8. Končne določbe

Upravljavec spletnega mesta ima sedež v Republiki Sloveniji in kot ponudnik storitev informacijske družbe skladno z Direktivo 2000/31/ES na celotnem območju Evropske unije deluje na podlagi slovenskih predpisov o storitvah informacijske družbe.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za uporabnike spletnega portala. O morebitnih spremembah splošnih pogojev bo uporabnik obveščen na spletnem mestu.

Za več infomracij o uporabi spletnega mesta lahko pišete na naslov info@perutnina.eu.

Perutnina Ptuj d.d.