Kontakt
  • Slovenščina
  • English
Perutnina Ptuj, kot obvladujoča družba Skupine Perutnina Ptuj, upravlja svoje odnose z delničarji na transparenten, odgovoren in spoštljiv način, z vsemi razpoložljivimi orodji in po vseh poteh klasičnega in spletnega komuniciranja.
Lastniška struktura Perutnine Ptuj
SIJ d.d. + HOLDING PMP d.d.
90,69 %
SIJ d.d.
85,16 %
HOLDING PMP d.d.
5,53 %
ostali
9,31 %
90,69 %
85,16 %
5,53 %
9,31 %
SIJ d.d. + HOLDING PMP d.d.
90,69 %
SIJ d.d.
85,16 %
HOLDING PMP d.d.
5,53 %
ostali
9,31 %
 
 
110 let Perutnine Ptuj

 
Revija Perutninar

je revija Skupine Perutnina Ptuj, v kateri skozi zgodbe spoznavate delovanje našega podjetja, naše delo, cilje in življenje zaposlenih.
Izide šestkrat na leto.

 
Iz zadnje številke
Popoldan smo tudi mi kupci - za zdravje gre!