Kontakt
  • Slovenščina
  • English
Management
Vodstvo Perutnine Ptuj
Enver Šišić
ENVER ŠIŠIĆ
Generalni direktor
V Perutnini Ptuj se je zaposlil leta 1998, ko je svojo poslovno pot začel kot tehnolog in tehnolog v razvoju novih izdelkov. Leta 2002 je prevzel vodenje projekta izgradnje tovarne pripravljenih jedi, ki jo je od leta 2003 dalje tudi vodil. Svojo karierno pot je nadaljeval z vodenjem večjih investicijskih projektov v tujini, med leti 2007 in 2010 je bil direktor hčerinskega podjetja Perutnina Ptuj B d.o.o. Od leta 2011 do 2012 je bil direktor razvoja na ravni Skupine PP ter direktor Mesne industrije Ptuj od leta 2012 dalje. Med leti 2014 in 2016 je bil zaposlen v skupini Lactalis kot direktor tovarne Dukat v Zagrebu. Konec leta 2016 se je vrnil v Perutnino Ptuj, kjer je prevzel zadolžitve izvršilnega direktorja za proizvodnjo v Skupini Perutnina Ptuj. Po osnovni izobrazbi je univerzitetni diplomiran inženir živilske tehnologije, zaključil je tudi program MBA na Poslovni šoli IEDC Bled. Dne 21. februarja 2019 je bil imenovan za predsednika uprave Perutnine Ptuj d.d..
David Visenjak
Mag. DAVID VISENJAK
Direktor za trženje
V Perutnini Ptuj se je zaposlil leta 2002 na področju financ, planiranja, kontrolinga in strateških analiz. Leta 2006 je prevzel vodenje prodajnega področja Avstrija in večjega tujega kupca. Od 2008 do 2017 je bil direktor izvoza, kasneje pa direktor prodaje v Skupini Perutnina Ptuj, odgovoren za vodenje prodajne politike, pripravo strategij vstopov na nove trge in njihovo izvajanje. Zadnji dve leti je bil kot glavni izvršilni direktor za komercialo v Skupini Perutnina Ptuj odgovoren za področje prodaje, marketinga, nabave in logistike. Lani je zaključil program MBA na Poslovni šoli IEDC Bled. Dne 21. februarja 2019 je bil imenovan za člana uprave Perutnine Ptuj d.d..
Yevheniy A. Dranov
YEVHENIY A. DRANOV
Finančni direktor
Prihaja iz skupine MHP, kjer je bil vodja poročanja v upravljajoči družbi MHP SE. Med 2010 in 2014 je delal kot višji revizor v podjetju Deloitte, leta 2014 pa je prevzel funkcijo vodje poročanja v MHP. V svoji karieri v MHP je bil odgovoren za finančno poročanje, združitve in prevzeme ter finančni nadzor nad globalnim poslovanjem MHP. Je imetnik licence CFA in član ACCA. Leta 2011 je na Državni univerzi Tarasa Ševčenka v Kijevu (Fakulteta za mednarodne odnose) diplomiral iz mednarodnih financ. Dne 21. februarja 2019 je bil imenovan za člana uprave Perutnina Ptuj d.d.
 
Izvršilni direktorji
ANDREW RAJAPAKSE
Izvršilni direktor za področje financ
VESNA VIDRIH
Izvršilna direktorica za področje nabave
DUŠANKA ŠEGATIN
Izvršilna direktorica za področje ekonomike, plana in kontrolinga
MILAN ČUŠ
Izvršilni direktor za pravo, splošne zadeve in organizacijo
TINE KEK
Izvršilni direktor za maloprodajo 
 
Direktorji odvisnih družb
PERUTNINA PTUJ – BH d.o.o.
Perutnina Ptuj S d.o.o.
Mladen Andrić
PERUTNINA PTUJ – PIPO d.o.o.
Dubravko Folnović
Perutnina Ptuj – Topiko d.o.o.
Jurij Urbanec
PERUTNINA AUSTRIA GmbH
Mitja Kores
PERUTNINA PTUJ DOOEL SKOPJE 
Stefan Šišovski
PERUTNINA ROMÂNIA s.r.l.
Florin Catalin Lupu
PP – AGRO d.o.o.
Dejan Pernat
PP MI Zalog d.o.o.
Franc Čelan
PP Energija
Andrej Kac
PTUJSKA KLET d.o.o.
Tine Kek
VETERINARSKA AMBULANTA PP d.o.o. 
mag.Rahela Juršič Cizerl