Skip to main content

Odgovori na informacije o domnevnih primerih sporne kakovosti mesa v hrvaški družbi Perutnina Ptuj – PIPO Čakovec

Ptuj, ponedeljek, 28. novembra 2016 – Odgovori na informacije o domnevnih primerih sporne kakovosti mesa v hrvaški družbi Perutnina Ptuj – PIPO Čakovec

Informacije o spornosti mesa zaradi prisotnosti bakterije salmonele so zavajajoče, saj je v stroki splošno znano, da obstaja več kot 2400 vrst salmonele v naravi. V državah članicah EU (torej tudi Sloveniji in Hrvaški) zakonodaja za živila prepoveduje prisotnosti dveh tipov salmonel, in sicer Salmonela enteritidis in Salmonela typhimurium.

V proizvodih Perutnine Ptuj PIPO Čakovec ni bila najdena nobena od teh dveh vrst salmonele, temveč v enem primeru S. infantis, ki zakonsko ni omejena in je prisotna pri vseh perutninarjih v regiji. Zato ponovno izpostavljamo, da je meso Perutnine Ptuj 100-odstotno varno, proizvedeno v skladu z vsemi najstrožjimi EU standardi. PIPO Čakovec deluje na hrvaškem kot domači proizvajalec, kar tudi pomeni, da je izvor mesa Hrvaška in da so proizvodi tega podjetja namenjeni hrvaškemu trgu.

Skupina Perutnina Ptuj je še naprej zaprisežena izvajanju politike KVS – kvaliteta, varnost, sledljivost, v sklopu katerega zagotavlja najvišji varnostni standard svojih izdelkov. Ves nadzor proizvodnje v celotni integrirani verigi poteka v skladu s t. i. »monitoringi« - načrti, kjer redno spremljamo vse mikrobiološke parametre živil (tudi E. coli) po nacionalnih smernicah in veljavni  zakonodaji. Zato so vsi naši proizvodi skladni s kriteriji nacionalnih smernic in zakonodaje, kar tudi  potrjujejo certifikati ustreznosti  (ISO 9001, ISO 14001, HALAL in IFS).

Prav tako so neresnične in zavajajoče informacije o domnevnem odkritju E.coli v enem izmed proizvodov hrvaške družbe PIPO Čakovec, ki niso potrjene z uradnimi mikrobiološkimi preiskavami.

Tovrstne nepreverjene informacije zavajajo javnost in potrošnike, povzročajo zmedo in predstavljajo nepopravljivo škodo za skupino Perutnina Ptuj in njene zaposlene. Ugotovitve pristojnih hrvaških organov (tudi o umiku, sicer po kakovosti nespornih, posameznih proizvodov PIPO Čakovec) še proučujemo, kot prav tako morebitne pravne spore za zaščito interesov odvisnih družb in skupine Perutnina Ptuj.

---

Skupina Perutnina Ptuj je vodilni proizvajalec perutninskega mesa in perutninskih izdelkov v Sloveniji in v državah Jugovzhodne Evrope. Skupino Perutnina Ptuj poleg obvladujoče družbe sestavlja še 18. družb, ki v Sloveniji in tujini skupaj zaposlujejo okrog 3.600 zaposlenih. Skupina Perutnina Ptuj ustvari več kot 65 prihodkov od prodaje na evropskih in drugih tujih trgih, na katerih si je ustvarila ugled zaželenega in zanesljivega dobavitelja.

Skupina Perutnina Ptuj je del Skupine SIJ, katera obsega metalurško in prehrambno dejavnost ter zaposluje okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina SIJ sodi med največje slovenske izvoznike in je v prvih devetih mesecih leta 2016 ustvarila prihodke od prodaje v višini 637,9 milijona evrov, EBITDA v višini 82,5 milijona evrov in čisti poslovni izid v višini 28,5 milijona evrov.

Več informacij:         

 

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje, Skupina SIJ

 

M: 041 984 012, E-pošta: denis.mancevic@sij.si

Deli objavo