Skip to main content

Odziv na informacije o nastajanju industrijske cone v občini Hoče-Slivnica in na vprašanja o kmetijskih zemljiščih, s katerimi upravlja in jih ima v najemu Perutnina Ptuj.

Ptuj, ponedeljek, 12. decembra 2016  

Odziv na informacije o nastajanju industrijske cone v občini Hoče-Slivnica in na vprašanja o kmetijskih zemljiščih, s katerimi upravlja in jih ima v najemu Perutnina Ptuj.

Perutnina Ptuj pridobiva ustrezne informacije o nastajanju industrijske cone v občini Hoče-Slivnica in s tem povezanimi kmetijskimi zemljišči v lasti/upravljanju družbe ter o tem, kako bi lahko omenjeni projekt posredno ali neposredno vplival na poslovanje. Trenutno o tem z državnimi ustanovami ne potekajo nobeni konkretni dogovori.

Perutnina Ptuj odločno nasprotuje stališču posameznih zasebnih lastnikov kmetijskih zemljišč, ki bi v primeru prodaje/odvzema le-teh želeli pridobiti nadomestna zemljišča, s katerimi upravlja Perutnina Ptuj. Družba s temi zemljišči upravlja skrbno, odgovorno in dolgoročno, saj jih obdeluje z najsodobnejšimi ter okolju prijaznimi postopki.

---

Skupina Perutnina Ptuj je vodilni proizvajalec perutninskega mesa in perutninskih izdelkov v Sloveniji in v državah Jugovzhodne Evrope. Skupino Perutnina Ptuj poleg obvladujoče družbe sestavlja še 18. družb, ki v Sloveniji in tujini skupaj zaposlujejo okrog 3.600 zaposlenih. Skupina Perutnina Ptuj ustvari več kot 65 prihodkov od prodaje na evropskih in drugih tujih trgih, na katerih si je ustvarila ugled zaželenega in zanesljivega dobavitelja.

Skupina Perutnina Ptuj je del Skupine SIJ, katera obsega metalurško in prehrambno dejavnost ter zaposluje okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina SIJ sodi med največje slovenske izvoznike in je v prvih devetih mesecih leta 2016 ustvarila prihodke od prodaje v višini 637,9 milijona evrov, EBITDA v višini 82,5 milijona evrov in čisti poslovni izid v višini 28,5 milijona evrov.

Deli objavo