Skip to main content

Skupščina Perutnine Ptuj d.d. in imenovanje nove uprave družbe

Ptuj, 21. februar 2019 – Na današnji skupščini Perutnine Ptuj d.d., na kateri je bilo prisotnih 98,72 odstotka delnic z glasovalno pravico, so bili izvoljeni novi člani nadzornega sveta družbe za mandatno obdobje štirih let. To so mag. Uroš Ilić, Viktoriia Kapeliushna, Maksym Pysariev, Iaroslav Mykhailovskyi in Vitaliy Adamchuk. Dosedanjim članom nadzornega sveta Albini Vrbnjak, Gregorju Tkalcu, Nataliji Veršič in Simonu Černetiču mandat teče dalje.

Danes se je sestal tudi nadzorni svet družbe, ki je mag. Uroša Ilića izvolil za predsednika nadzornega sveta in Viktoriio Kapeliushno za namestnico predsednika nadzornega sveta. Nadzorni svet je imenoval tudi nove člane uprave družbe, ki vodenje Perutnine Ptuj d.d. prevzemajo z današnjim dnem. To so Enver Šišić, Yevheniy A. Dranov in mag. David Visenjak, katerega mandat bo začel teči v skladu z načrtovano razširitvijo števila članov uprave. Dosedanjemu predsedniku uprave Perutnine Ptuj d.d. Tiborju Šimonki in članu uprave Viacheslavu Korchaginu je mandat prenehal, nadaljujeta pa mandat članov v upravi Skupine SIJ.

»S strateškim vstopom skupine MHP v Perutnino Ptuj bo naše podjetje končno lahko uresničilo vse notranje potenciale, ki smo jih razvijali že več let. Prepričan sem, da bo Perutnina Ptuj s pomočjo novega strateškega lastnika, z zavzetostjo zaposlenih, z dobrim sodelovanjem z rejci ter z zvestobo potrošnikov, ki uživajo naše izdelke, lahko presegla svoje dosedanje okvire delovanja v regiji,« je poudaril Enver Šišić, novi predsednik uprave Perutnina Ptuj d.d.

Načrti in nadaljnji razvoj Skupine Perutnina Ptuj bodo predstavljeni na priložnostni novinarski konferenci ob predstavitvi poslovnih rezultatov Perutnine Ptuj za leto 2018. Termin bomo pravočasno sporočili.

Kdo so novi člani uprave Perutnine Ptuj d.d.:

 

Enver Šišić, predsednik uprave

V Perutnini Ptuj se je zaposlil leta 1998, ko je svojo poslovno pot začel kot tehnolog in tehnolog v razvoju novih izdelkov. Leta 2002 je prevzel vodenje projekta izgradnje tovarne pripravljenih jedi, ki jo je od leta 2003 dalje tudi vodil. Svojo karierno pot je nadaljeval z vodenjem večjih investicijskih projektov v tujini, med leti 2007 in 2010 je bil direktor hčerinskega podjetja Perutnina Ptuj B d.o.o. Od leta 2011 do 2012 je bil direktor razvoja na ravni Skupine PP ter direktor Mesne industrije Ptuj od leta 2012 dalje. Med leti 2014 in 2016 je bil zaposlen v skupini Lactalis kot direktor tovarne Dukat v Zagrebu. Konec leta 2016 se je vrnil v Perutnino Ptuj, kjer je prevzel zadolžitve izvršilnega direktorja za proizvodnjo v Skupini Perutnina Ptuj. Po osnovni izobrazbi je diplomiran inženir živilske tehnologije, zaključil je tudi program MBA na Poslovni šoli IEDC Bled. Dne 21. februarja 2019 je bil imenovan za predsednika uprave Perutnine Ptuj d.d.

 

 

 

Mag. David Visenjak, član uprave

V Perutnini Ptuj se je zaposlil leta 2002 na področju financ, planiranja, kontrolinga in strateških analiz. Leta 2006 je prevzel vodenje prodajnega področja Avstrija in večjega tujega kupca. Od 2008 do 2017 je bil direktor izvoza, kasneje pa direktor prodaje v Skupini Perutnina Ptuj, odgovoren za vodenje prodajne politike, pripravo strategij vstopov na nove trge in njihovo izvajanje. Zadnji dve leti je bil kot glavni izvršilni direktor za komercialo v Skupini Perutnina Ptuj odgovoren za področje prodaje, marketinga, nabave in logistike. Lani je zaključil program MBA na Poslovni šoli IEDC Bled. Dne 21. februarja 2019 je bil imenovan za člana uprave Perutnine Ptuj d.d., katerega mandat bo začel teči v skladu z načrtovano razširitvijo števila članov uprave.

 

 

Yevheniy A. Dranov, član uprave

Prihaja iz skupine MHP, kjer je bil vodja poročanja v upravljajoči družbi MHP SE. Med 2010 in 2014 je delal kot višji revizor v podjetju Deloitte, leta 2014 pa je prevzel funkcijo vodje poročanja v MHP. V svoji karieri v MHP je bil odgovoren za finančno poročanje, združitve in prevzeme ter finančni nadzor nad globalnim poslovanjem MHP. Je imetnik licence CFA in član ACCA. Leta 2011 je na Državni univerzi Tarasa Ševčenka v Kijevu (Fakulteta za mednarodne odnose) diplomiral iz mednarodnih financ. Dne 21. februarja 2019 je bil imenovan za člana uprave Perutnina Ptuj d.d.

 

Predstavitev novoimenovanih članov nadzornega sveta Perutnine Ptuj d.d.:

Mag. Uroš Ilić je ustanovitelj in poslovodni partner Odvetniške Družbe Ilić & Partnerji, ki v štirih pisarnah v regiji Adriatic združuje približno štirideset pravnih strokovnjakov, delujočih na trgih Jugovzhodne Evrope. Pri svojem poklicnem delovanju se osredotoča na področje bančnega, finančnega, korporacijskega in insolvenčnega prava in ima bogate izkušnje s kompleksnimi čezmejnimi prevzemi. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani, na kateri je kasneje postal magister pravnih znanosti na področju odškodninske odgovornosti korporativnega upravljanja. Je arbiter Stalne arbitraže pri GZS in avtor številnih znanstvenih, strokovnih in preglednih člankov,  objavljenih tako v domači kot tuji pravni periodiki. Je izpraševalec Ministrstva za pravosodje pri pravniškem državnem izpitu za gospodarsko pravo in član komisije navedenega ministrstva za stečajni izpit. Od leta 2015 dalje je častni konzul Kraljevine Belgije, od leta 2017 naprej pa predsednik nadzornega sveta družbe Luka Koper d.d.

Viktoriia Kapeliushna je finančna direktorica upravljajoče družbe MHP SE. V preteklosti je že delovala v podobnih vlogah: aprila 1996 se je kot namestnica vodje računovodstva pridružila BCFI, marca 1997 pa napredovala na položaj vodje računovodstva. MHP-ju, kjer trenutno opravlja funkcijo finančne direktorice, se je pridružila leta 1998. Ima dve diplomi z Državne univerze za živilsko tehnologijo v Kijevu: leta 1992 je diplomirala iz mesnopredelovalnega inženiringa, leta 1993 pa iz finančne revizije.

Maksym Pysariev je od decembra 2007 namestnik predsednika uprave upravljajoče družbe MHP SE. Preden se je pridružil MHP, je bil zaposlen v družbi Perutninska farma Dniprovsky (OAO Pticefabrika Dniprovskaya), kjer je med julijem 2002 in februarjem 2007 zasedal funkcijo predsednika nadzornega sveta, od februarja do oktobra 2007 pa bil namestnik predsednika uprave. Od oktobra 1997 do junija 2003 je bil direktor družbe Attis, ki se ukvarja s trgovanjem z vrednostnimi papirji. Leta 1997 je na Zaporoški državni univerzi diplomiral s področja računovodstva.

Iaroslav Mykhailovskyi je vodja evropskega oddelka v upravljajoči družbi MHP SE. Od leta 2012 do leta 2014 je bil direktor marketinga, strategije in novih poslovnih oddelkov v MHP, od leta 2015 do leta 2016 pa izvršni direktor nizozemske podružnice MHP B.V. Preden se je pridružil MHP-ju, je opravljal funkcije v marketinških oddelkih Kraft Foods Inc. in SUN Interbrew (zdaj Anheuser-Busch InBev). Med leti 2004 in 2010 je bil glavni izvršni direktor (in soustanovitelj) vodilne ukrajinske družbe za svetovanje Rusych Communications. Leta 1994 je na Državni univerzi Tarasa Ševčenka v Kijevu diplomiral iz družbenih ved.  

Vitaliy Adamchuk od leta 2015 opravlja funkcijo direktorja kompleksa za vzrejo broilerjev v družbi Mironovska perutninska farma (ČAO Mironovskaja pticefabrika), ki je ena izmed glavnih proizvodnih enot skupne MHP. Od leta 2014 do 2015 je bil njen glavni tehnični direktor. MHP se je pridružil leta 2005 in med leti 2007 in 2014 zasedal ključne položaje v inženirskih oddelkih glavnih predelovalnih obratov MHP v Ukrajini. Leta 2003 je na Državni univerzi za živilsko tehnologijo v Kijevu diplomiral iz energetike in upravljanja energije.

Deli objavo