Kontakt
  • Slovenščina
  • English
 
Poslanstvo Perutnine Ptuj
1
Življenje sodobne družine bogatimo z okusom narave.
2
S skrbnim ravnovesjem tradicije, narave in
najsodobnejše tehnologije prispevamo k boljšemu
življenju posameznika, lokalnega
okolja in družbe v celoti.
3
Mednarodna skupina podjetij.
 
Vizija Perutnine Ptuj
 
Biti prvi povsod, kjer cenijo
naravni okus.
 
Osvajati s kakovostjo in
enkratnostjo.
 
Ohranjati inovativno
ustvarjalnost
varnih in zdravih
prehrambnih navad.
 
Ključni strateški poslovni cilj Skupine Perutnina Ptuj
Postati najpomembnejši pridelovalec perutninskega mesa in perutninskih živil iz srednje in jugovzhodne Evrope.
 
Vrednote Skupine Perutnina Ptuj
1
Odgovornost
Odgovorni smo do naših kupcev, delničarjev, okolja, naravnih virov in medsebojnih odnosov. Odgovornost je garancija trajnostnega razvoja Skupine Perutnina Ptuj. Svojo družbeno odgovornost dokazujemo s podporo številnim športnim, kulturnim, humanitarnim in okoljevarstvenim projektom. S tem razvijamo posluh za prepoznavanje potreb okolja in se nanje dejavno odzivamo, tudi z izgradnjo partnerskih vezi, ki zagotavljajo obojestranski napredek. 
2
Kakovost
Kakovost zagotavljamo s sledljivostjo in nadzorom vseh procesov in sestavin od njive do vilice. Je naša stalnica in garancija za prihodnost. Z njo gradimo zavezništvo s potrošniki, ki pričakujejo varno, lahko, svežo, zdravo in sonaravno pridelano hrano. Sistem KVS (kakovost, varnost, sledljivost) je celovit sistem nadzora in implementacije različnih politik kakovosti in odnosa do okolja, ki smo ga udejanili v Skupini Perutnina Ptuj.
3
Ustvarjalnost
Ustvarjamo vedno nove izdelke kakovostne, zdrave, varne in naravno pripravljene hrane. Ustvarjamo nove prehranske navade za vsakdanje in posebne priložnosti. Kredibilne prehranske napovedi v svetovnem merilu predvidevajo, da bo perutninsko meso postalo izbor številka ena že čez dobro desetletje. Trendi naraščanja potrošnje perutninskega mesa so v strmem vzponu in Skupina Perutnina Ptuj jim s svojimi izdelki nedvomno sledi.
4
Sodelovanje
Povezani v skupino podjetij in posameznikov, lažje in bolj učinkovito izpolnjujemo pričakovanja potrošnikov. S sodelovanjem zagotavljamo lastno produktivnost, združujemo bogastvo izkušenj in tradicije z najsodobnejšimi znanji. Skupaj lažje utrjujemo in razvijamo naše konkurenčne prednosti. S skrbnim ravnovesjem tradicije, narave in najsodobnejše tehnologije prispevamo k boljšemu življenju posameznika, lokalnega okolja in družbe v celoti.
5
Učinkovitost
Prvi smo in bomo vedno na naših ključnih trgih. Povsod tam, kjer so za prihodnost potrebna nova znanja in načini delovanja. Dosledni smo pri izpolnjevanju načrtov in ciljev, vedemo se racionalno in ne dopuščamo razlik med besedami in dejanji. Zavedamo se, da so ti elementi ključni za uresničevanje naše vizije postati vodilni proizvajalec perutninskega mesa in izdelkov v jugovzhodni Evropi.
 
Družbena odgovornost
Že vrsto let sooblikujemo dogodke in projekte, ki so odraz kakovostnega
in razgibanega življenjskega sloga. S svojo družbeno odgovorno držo
sooblikujemo številne dobrodelne akcije, športne dogodke, kulturne
prireditve v Ptuju in okolici ter okoljevarstvene projekte:
Humanitarne akcije
Kulturne prireditve
Poli maraton
Kolesarstvo
Kurentovanje
Prvi steber družbene odgovornosti pa nastaja prav v Perutnini Ptuj.
Skupaj z zaposlenimi, ki so gradniki našega podjetja in delovanja,
negujemo odnose s pripravo različnih dogodkov:
Organizirane krvodajalske akcije
MPI
Različni športni dogodki
Podpiranje sindikalnih dejavnosti
Svet delavcev
 
Zgodovina
1905 - 2000
 
1905
V Ptuju Valentin Reinhard iz Štajerske odpre odkupno perutninarsko postajo.
1930
Reinhardovo podjetje začne trgovati na veliko s perutnino, jajci in divjadjo po vsej Kraljevini Jugoslaviji.
1935
Podjetje Reinhard izvozi (med drugim tudi v Anglijo) že za 14 milijonov dinarjev blaga in doseže 80.000 dinarjev čistega dobička.
1939
Vodenje podjetja prevzame Hinko Škerget iz Maribora.
1945
Osnovna sredstva podjetja Reinhard so se nacionalizirala in postala lastniška pravica FLRJ. Za upravitelja je bil določen dr. Milan Zapančič, za finančnika pa Janez Verden.
1947
Z odločbo vlade LRS je bilo ustanovljeno podjetje Perutnina Ptuj, za direktorja pa imenovan Hinko Levičnik.
1952
Za direktorja Perutnine je bil imenovan, Ivan Tomažič, ki je vodil podjetje nadaljnja tri desetletja.
1960
Perutnina Ptuj je začela z izgradnjo lastnih perutninskih farm.
1966
Podjetje se je preimenovalo v Mesokombinat Perutnina Ptuj, se organiziralo v sedem delovnih enot in skupne službe, ter priključilo Kmetijsko zadrugo Hajdina, ki je postala obrat za kooperacijo.
1972
Prvič je bil organiziran Dan perutninarjev za delavce in kooperante, ki je postal tradicionalen.
1974
Perutnina je proizvedla in poslala na trg prvo obarjeno piščančjo klobaso in jo poimenovala Poli.
1977
Izšla je prva številka časopisa Ptujski perutninar.
1980
Zgrajen je poslovni center Perutnine Ptuj na Potrčevi cesti 10 v Ptuju.
1989
Iz proizvodnje Perutnina Ptuj pošlje na tržišče prve kokete.
1992
Dr. Roman Glaser imenovan za generalnega direktorja Perutnine Ptuj. Ustanovljena sta Perutninarska zadruga Ptuj in hčerinsko podjetje Perutnina Zagreb. Kolesarski klub se poimenuje po Perutnini Ptuj.
1993
Perutnina Ptuj se prvič predstavi na sejmu Anuga v Koelnu.
1997
Perutnina Ptuj se preoblikuje v delniško družbo, dr. Roman Glaser pa za posebne dosežke pri razvoju gospodarstva in Perutnine Ptuj dobi posebno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije. V Ljubljani podjetje odpre nov Prodajno skladiščni center.
1998
Perutnina Ptuj se začne predstavljati z novim razpoznavnim znakom PP. Predsednik države Milan Kučan v središču Ptuja odpre Gostilno Perutnine Ptuj.
2000
Odprt je prenovljen obrat predelave mesa v mesne izdelke v Mesni industriji Perutnine Ptuj. Perutnina Ptuj je ustanovila podjetje Perutnina Ptuj d.o.o. Trn - Laktaši v Bosni in Hercegovini in odkupi večinski lastniški delež v Pipo Čakovec na Hrvaškem.
2001 - 2015
 
2001
V Mesni industriji začne obratovati najsodobnejša tehnološka linija za obdelavo perutninskega mesa in izdelkov v srednji Evropi. S pridobitvijo 18-odstotnega lastniškega deleža Jate d.d. začne z utrjevanjem vodilnega podjetja v tem delu Evrope.
2002
Perutnina Ptuj pripoji Jato d.d. in Kmetijski kombinat Ptuj d.d., v Beogradu pa ustanovi lastno podjetje za distribucijo in prodajo izdelkov. Delovati začne Skupina Perutnina Ptuj. Perutnina Ptuj d.d. prejme certifikat ISO 14 000 in EFSIS.
2003
Perutnina Ptuj na osrednjem državnem tekmovanju mesa in mesnih izdelkov prejme laskavi naslov Nosilca kakovosti za leto 2003.
2004
V Sarajevu začne delovati mešano podjetje Perutnina Ptuj d.o.o. B.H. Sarajevo.
2005
S prevzemom Agrokombinata Maribor Perutnina Ptuj poveča kmetijske površine na skoraj 4.500 hektarjev. Perutnina Ptuj s svečano akademijo obeleži sto let delovanja podjetja.
2007
V Brezi v neposredni bližini Sarajeva Perutnina Ptuj začne z izgradnjo sodobne predelovalnice perutninskega mesa v paleto lahko in hitro pripravljalnih živil.
Perutnina Ptuj na trg uspešno lansira blagovno znamko Naravno fit.
Perutnina Ptuj pridobi večinski delež srbskega perutninarja Topiko d.d. iz Bačke Topole v osrčju Vojvodine. Zdaj obvladuje že štiri vertikale.
2008
Perutnina Ptuj pridobi večinski delež srbskega perutninarja Topiko d.d. iz Bačke Topole v osrčju Vojvodine. Zdaj obvladuje že štiri vertikale.
2009
Perutnina Ptuj je na Ptuju zgradila Tovarno proteinskih koncentratov ter tehnološko prenovila proces dozorevanja vin v Ptujski kleti.
2010
Perutnina Ptuj je ustanovila svoje podjetje v Makedoniji, v Čakovcu pa odprla tehnološko linijo za pripravo živil v kontrolirani atmosferi.
PP Topiko Bačka Topola je samo nekaj let po prevzemu s strani Perutnine Ptuj vzpostavila vertikalni reprodukcijski proces.
2011
Perutnina Ptuj je bila med desetimi največjimi slovenskimi vlagatelji v Srbiji.
2012
V PP – Agro je Perutnina Ptuj zaključila investicijo v sušilno-transportne kapacitete.
2014
Dogradili smo kompleks farm za vzrejo brojlerjev v Kladarih pri Srbcu.
2015
Sprejem skupščinskega sklepa o dokapitalizaciji Perutnine Ptuj s strani Slovenske industrije jekla v višini 40 milijonov evrov.