Skip to main content

Zgodovinska realizacija prodaje Perutnine Ptuj

SAMO V OBDOBJU OD JANUARJA DO NOVEMBRA 2013 SO POVEČALI PRODAJO NA VEČ KOT 252 MILIJONOV EVROV

Ptuj, 9.1.2014 – Na današnjem delovnem zajtrku z novinarji je uprava Perutnine Ptuj izpostavila mejnike in preliminarne rezultate poslovanja v letu 2013 ter smernice razvojnega načrta za leto 2014. »Ekonomsko okolje je tudi v letu 2013 vplivalo na poslovanje na vseh trgih, kjer je prisotna Perutnina Ptuj. Poslabšanje ekonomskega in finančnega okolja je poleg neposrednega vpliva na BDP povzročilo še nestabilnost finančnega okolja in nekonkurenčnost v primerjavi z nizkocenovnimi potrošniškimi podjetji,« je širše ekonomske razmere izpostavil dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj. Dodaj je še, da so bili skupaj z neugodnimi splošnimi ekonomskimi razmerami najbolj izpostavljeni cenovni pritiski, rast cene surovin in posledično nižja dodana vrednost. Žitarice, ki jih uporablja Perutnina Ptuj za pripravo krme, so bile v lanskem letu kar 60 odstotkov dražje od dolgoletnega povprečja, ko je bila povprečna cena surovinske mešanice 200 evrov za tono, in za 19 odstotkov višje kot v letu 2012. Kljub vsem nenaklonjenim razmeram so v Perutnini Ptuj v obdobju med januarjem in novembrom lansko leto realizirali najboljšo prodajo v zgodovini. Na konsolidiranem nivoju so povečali prodajo v okviru vseh dejavnostih in realizirali več kot 252 milijonov evrov, kar pomeni stabilno in kontinuirano 4-odstotno rast. »Še enkrat smo tako dokazali, da so naša vztrajna skrb za kakovost in odnos do potrošnika dovolj zanesljiva garancija za optimistično prihodnost Perutnine Ptuj,« je na srečanju poudaril dr. Glaser.

V letu 2014 tako ptujski perutninarji načrtujejo ponovno rast prodaje, kar je po besedah prvega moža uspeh za družbo, sploh v trenutnih razmerah in v primerjavi z drugimi družbami prehranske industrije. »Načrtovana rast je solidna in dobra, lahko pa bi bila večja, kar pa je pravzaprav posledica slovenske mentalitete in preteklih nacionalnih odločitev. Namesto da bi danes slovenske družbe prevzemale in kupovale družbe v regiji, ta proces izvajajo drugi. Če bi se v industriji v preteklosti povezovali, bi bilo to danes drugače,« je povedal dr. Glaser. Seveda pa je potrebno vsako hitrejšo rast dodatno financirati, krediti pa so v slovenskem prostoru nenormalno dragi, kar ob vseh razmerah na trgu in pomanjkanju likvidnosti  dodatno obremenjuje gospodarstvo. »V Sloveniji je slabih 800.000 aktivno zaposlenih, od katerih jih je manj kot 600.000 zaposlenih v gospodarstvu. In ti generirajo celotni proračun. Vse obremenitve slabšajo našo ekonomiko in konkurenčnost na tujih trgih,« je še izpostavil dr. Glaser in razložil, da sta zaradi tega tako Slovenija kot tudi Perutnina Ptuj zaradi svoje velikosti obsojeni na izvoz. »In če bomo morali v naše produkte inkorporirati nove davke in nove obremenitve, bomo seveda v slabši poziciji.«
Načrti za leto 2014 poleg povečanja izvoza in večje prodaje živil z višjo dodano vrednostjo vključujejo 4-odstotno rast, kar pomeni, da bo Perutnina Ptuj v letu 2014 realizirala 270,7 milijona evrov kosmatega donosa iz poslovanja ter 7,3 milijona evrov čistega dobička. Ob takšni realizacijo bo EBITDA znašal 28,8 milijona evrov, EBITDA marža na nivoju Skupine Perutnina Ptuj 8,71 odstotka  in 10odstotkov na nivoju matične družbe. »Načrtovana EBITDA marža je v primerjavi z evropsko prehransko industrijo, kjer ta znaša povprečno 6,2 odstotka, nadpovprečna, kaže pa na stabilnost naložbe in zanesljivo kontinuiteto poslovanja,« je še razložil dr. Glaser.

Razvojne načrte pa je ob koncu lanskega leta obravnaval tudi nadzorni svet Perutnine Ptuj, ki zastopa vse  strateške lastnike družbe. Uprava mu je predstavila izjemno ambiciozen in razvojno naravnan načrt poslovanja v letošnjem letu, ki je bil pred tem usklajen tudi na kolegiju direktorjev Skupine Perutnina Ptuj. »Ker smo ga pripravljali več mesecev, gre za dokument, za katerega realizacijo smo tudi prevzeli polno odgovornost, saj natančno opredeljuje tudi nadaljnjo rast Perutnine Ptuj, ki je temeljna usmeritev našega dela že vsa desetletja doslej,« poudarja dr. Glaser. Tako so z verifikacijo pogleda v prihodnost, ki jo ustvarjajo za ohranjanje in povečevanje konkurenčnih prednosti na trgu, predvsem pa tudi za ohranjanje delovnih mest, ki so najbolj skoncentrirana prav v ptujskem prostoru, kjer imajo svoj sedež in večino dejavnosti. Sicer pa je Perutnina Ptuj v prostoru poleg svojega poslovnega položaja utrdila tudi položaj enega največjih zaposlovalcev. Konec oktobra lansko leto je bilo namreč v sistemu Perutnine Ptuj zaposlenih 3.684 ljudi, v letošnjem letu pa nameravajo zaposliti še približno 100 ljudi.

»Vsi odgovorni za položaj Perutnine Ptuj smo tako naredili vse za poslovno trdnost Perutnine Ptuj, kot mednarodno uveljavljenega pripravljalca hrane na osnovi perutninskega mesa. S tem smo tudi ustvarili vse pogoje, da bo Perutnina Ptuj, ki je sicer v primerjavi s konkurenco zadolžena manj od povprečja, v prihodnjih letih lahko odplačala posojila pri bankah. Ker servisiramo vse dogovorjene obveznosti do bank, tudi ne vidimo razlogov, da bi njihov konzorcij spreminjal odnos do svojih naložb, ki jih lahko dobi povrnjene od stabilno delujoče Perutnine Ptuj, obenem pa ohranjajo svoj poslovni položaj tudi vsi drugi deležniki, ki sodelujejo z nami,« je še povedal dr. Glaser. Po načrtu prestrukturacije so tako v Perutnini Ptuj že začeli s poplačilom tako obresti kot tudi glavnice, načrt pa predvideva, da bodo posojila poplačana do leta 2020. 

Dodatne informacije

Dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj
tel.: +386 (0)2 749 0101
faks: +386 (0)2 749 0134
e-pošta: info@perutnina.si
www.perutnina.com

Deli objavo