Opći uvjeti korištenja

1. Općenito

Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o.Čakovec, Rudolfa Steinera 7, 40 000 Čakovec, Hrvatska (u nastavku Perutnina Ptuj-Pipo, odnosno administrator) općim uvjetima korištenja web portala perutnina.hr definira obveze, prava i uvjete za korištenje i poslovanje web portala.

Perutnina Ptuj-Pipo poštuje vašu privatnost i obvezuje se osobne podatke prikupljene putem obrasca na web portalu čuvati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Perutnina Ptuj-Pipo ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na web portalu koji nisu vezani uz naše Društvo. Isto tako, ne odgovara za eventualne greške koje su posljedica upisivanja krivih podataka tijekom prijave na web portalu Perutnina.hr.

Upisom podataka na web portalu Perutnina.hr:

  • dozvoljavam Perutnini Ptuj-Pipo da na temelju dobivenih podataka prikuplja, obrađuje i čuva moje osobne podatke u svojim zbirkama osobnih podataka te druge podatke o meni kao korisniku web portala Perutnina.hr na način i u svrhe opisane u nastavku;
  • izjavljujem da sam upoznat/a s mogućnošću da u bilo kojem trenutnu mogu tražiti od Perutnine Ptuj-Pipo da prestane koristiti moje osobne podatke za neposrednu prodaju i slanje informativnih sadržaja.

Upisom osobnih podataka na web portalu Perutnina.hr korisnik se slaže s objavljenim općim uvjetima. O eventualnim promjenama ovih općih uvjeta obavijestit ćemo vas na našem web portalu.

2. Zaštita osobnih podataka

U Perutnini Ptuj-Pipo obvezujemo se  čuvati dobivene osobne podatke fizičkih osoba u skladu s važećim zakonodavstvom. Kako bi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka spriječili neovlašteni pristup osobnim podacima ili njihovo razotkrivanje, održali točnost osobnih podataka i jamčili njhovu pravilnu upotrebu, koristimo različite tehničke i organizacijske postupke za zaštitu osobnih podataka koje prikupljamo.

Sve osobne podatke koristimo i čuvamo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Prikupljene informacije nećemo slati trećim osobama s izuzetkom Zakonom definiranim organima i to samo na njihov pismeni zahtjev te kod provođenja nagradnih igara i ostalih marketinških aktivnosti u suradnji  s vanjskim izvođačima. U tim primjerima vaše podatke proslijedit ćemo trećim osobama i dajemo vam jamstvo da će isti biti korišteni isključivo za namjenu zbog koje su podaci bili proslijeđeni. Prikupljene osobne podatke čuvat ćemo u Zakonom određenom roku.

Korisnik web portala ili njegov zakonski zastupnik može pismeno otkazati svoju suglasnost za korištenje osobnih podataka za prodajne aktivnosti Perutnine Ptuj-Pipo slanjem poruke na e-adresu info@perutnina.hr. Ukoliko ste već primili informacije na svoju e-adresu odjaviti se možete klikom na funkciju odjave koja se nalazi na dnu pošte. Perutnina Ptuj-Pipo će u slučaju otkazivanja suglasnosti  obrisati vaše osobne podatke iz svoje baze u roku 15 dana od primitka otkazivanja.

3. Svrha prikupljanja i čuvanje podataka

Svrha prikupljanja, obrade, čuvanja i korištenja osobnih podataka su statistička obrada, slanje ponuda, reklamnih materijala, revija i pozivnica na razna događanja, informacije o aktivnostima, ponudi i nagradnim igrama koje organizira Perutnina Ptuj-Pipo  ili netko drugi u suradnji s Perutninom Ptuj-Pipo. Osobne podatke čuvamo u elektronskom obliku. Nakon prestanka potrebe za vođenjem osobnih podataka, odnosno na temelju pismenog otkaza korisnika web portala Perutnina.hr podaci se brišu, odnosno nosači podataka se uništavaju.  

4. Neovlašteno korištenje aktivnosti na web portalu Perutnina.hr

Zabranjeno je i kažnjivo svaki neovlašteno, zlonamjerno ili drugo štetno korištenje web portala Perutnina.hr.

5. Autorska prava

Sadržaji objavljeni na web portalu Perutnina.hr vlasništvo su Perutnine Ptuj-Pipo. Treće osobe mogu ih koristiti samo uz odobrenje Perutnine Ptuj-Pipo i to u nekomercijalne svrhe. Pri tome moraju biti objavljene sve navedene informacije o autorskim pravima.

Javno objavljivanje, reprodukcija, prodavanje, mijenjanje ili preoblikovanje sadržaja web portala Perutnina.hr bez pismene suglasnosti Perutnine Ptuj-Pipo je zabranjeno. Kažnjiv je svaki pokušaj nevlaštenog mijenjanja, oštećenja ili uzrokovanje trajne ili privremene neupotrebljivosti podataka na web portalu Perutnina.hr. Isto tako je kažnjiv svaki pokušaj neovlaštenog pristupa izvan web portala ili kakvih drugih sadržaja u okviru informacijskog sustava Perutnina.hr.

Grupa Perutnina Ptuj (čija je članica i Perutnina Ptuj-Pipo) vlasnica je robnih marki objavljenih na našem web portalu. Trećim osobama je zabranjeno korištenjem tih robnih marki i logotipova.

6. Korištenje kolačića

Perutnina Ptuj-Pipo kao administrator web portala Perutnina.hr za funkcioniranje svih značajki web portala i boljega korisničkog iskustva kolačiće. Popis kolačića  koje koristi web portal Perutnina.hr možete pogledati na web poveznici http://www.perutnina.hr/hr/politika-upotrebe-kolacica/.

7. Ograničenje odgovornosti

Informacije na našem web portalu pripremljene su s velikom mjerom pažnje. Unatoč tome, Perutnina Ptuj-Pipo ne odgovara za privremeno nefunkcioniranje web portala Perutnina.hr, eventualnu netočnost informacija kao ni za eventualnu štetu nastalu zbog upotrebe netočnih ili nepotpunih informacija. Perutnina Ptuj-Pipo niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u nastanku i izradi web portala, ne odgovara za nikakvu štetu koja proizlazi iz pristupa informacijama, korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija na tim web portalima ili za bilo kakve greške ili nedostatke u njihovom sadržaju. Podaci na web portalu informativni su. Perutnina Ptuj-Pipo ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve greške u sadržaju, pravilnosti i točnosti objavljenih podataka do kojih je možda zbog vremenskih nesukladnosti, grešaka u unosu ili drugih nepredviđenih uzroka. Perutnina Ptuj-Pipo ne odgovara ni za oblik i sadržaj podataka dobivenih s web poveznica koje nisu u vlasništvu Perutnine Ptuj-Pipo. Ukoliko će biti utvrđeno da takav sadržaj dovodi korisnike u zabludu, maknut ćemo poveznicu kada će to biti tehnički moguće. Skidanje programa i podataka s naših web portala je na vlastitu odgovornost. Ne odgovaramo ni za eventualne računalne viruse koji su rezultat skidanja datoteka ili podataka s naših web portala.

Perutnina Ptuj-Pipo zadržava pravo da bilo kada bez razloga i prethodnog upozorenja promijeni, doda ili ukloni sadržaj objavljen na našem web portalu.

Administrator na web portalu ne dopušta objavu sadržaja koji svojom objavom predstavljaju kazneno djelo, uvredljivi su, potiču na etničku, rasnu i vjersku netrpeljivost, sežu u  prava osobnosti, predstavljaju zloupotrebu osobnih podataka ili kršenje tuđih autorskih ili srodnih prava. O protupravnim sadržajima ili konkretnim aktivnostima iz kojih proizlazi protupravnost određenog sadržaja administratora možete obavijestiti slanjem poruke na e-adresu info@perutnina.hr.

8. Završne odredbe

Administrator zadržava pravo da bilo kada i bez prethodne obavijesti promijeni, odnosno dopuni odredbe općih uvjeta za korisnike web portala. O mogućim izmjenama općih uvjeta korisnik će biti obaviješten na web portalu.

Za više informacija o korištenju web portala pišite nam na adresu info@perutnina.hr.

Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec