Splošni pogoji nagradne igre Perutnine Ptuj - Piščančje meso brez antibiotikov

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Organizator nagradne igre je Perutnina Ptuj, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre v imenu organizatorja je Agencija 101 d.o.o., Dunajska 139, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izvajalec). Tehnični izvajalec nagradne igre je Innovatif d.o.o, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tehnični izvajalec).

POGOJI SODELOVANJA

2. člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni spletni uporabniki, ki sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravilno odgovorijo na 7 nagradnih vprašanj. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in izvajalcu ter njihovi ožji družinski člani.

(2) Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in ni pogojeno z nakupom kateregakoli izdelka Perutnine Ptuj.

(3) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri (npr. Strošek dostopa do interneta, strošek prenosa podatkov …)

POTEK NAGRADNE IGRE

3. člen

(1) Nagradna igra poteka izključno preko spletne strani: https://www.perutnina.com/si/sl/vzreja-brez-antibiotikov/kviz/

(2) Način sodelovanja: V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre ustrezno odgovori na 7 nagradnih vprašanj, ki se glasijo:

  1. Kakšne so prednosti piščančjega mesa?
  2. Piščančje meso je vir popolnih beljakovin. Kaj so popolne beljakovine?
  3. Piščančje meso je dober vir vitaminov A, E in B.
  4. Kaj pri vzreji pomembno vpliva na kakovost mesa?
  5. Je pri vzreji živali dovoljena uporaba antibiotikov?
  6. Zakaj je prekomerna raba antibiotikov pri reji živali problematična?
  7. Kaj pomeni, da v vzreji mesa ni bilo uporabljenih antibiotikov?

(3) Nagradna igra PERUTNINA PTUJ – Piščančje meso brez antibiotikov več nagrajevalnih krogov, ki potekajo vsak dan, v času od 31. januarja do 28. februarja 2023. V nagrajevanem krogu nagradne igra na spletni strani https://www.perutnina.com/si/sl/vzreja-brez-antibiotikov/kviz/ lahko en uporabnik, ki pravilno obkljuka 7 nagradnih vprašanj sodeluje večkrat, dobi pa lahko samo eno nagrado. Izmed vseh avtorjev ustreznih odgovorov bomo izžrebali vsak dan 1 naključnega nagrajenca, skupaj 29 naključnih nagrajencev, v času od 31.1. do 28.2.2022. Večkratno oddajanje odgovorov na spletni strani ne poveča možnosti nagrade in ne vpliva na žreb.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

4. člen

(1) Nagradna igra poteka od torka, 31. januarja. 2023 in se zaključi v torek, 28. februarja 2023, ob 23:59 (nagradna igra traja v vmesnem času) in bo objavljena na spletni strani https://www.perutnina.com/si/sl/vzreja-brez-antibiotikov/kviz/.

Žrebanje nagradne igre bo potekalo vsak dan, z žrebom 1 naključnega nagrajenca.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik spletne strani, že pred oddajo pravilnih odgovorov, sprejema splošne pogoje. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljena tudi na spletni strani https://www.perutnina.com/si/sl/vzreja-brez-antibiotikov/splosni-pogoji-nagradne-igre-piscancje-meso-brez-antibiotikov/

(3) Organizator in izvajalec lahko izključita udeleženca iz nagradne igre ter ta izgubi pravico do katerekoli izmed nagrad v primeru: (i) navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov; (ii) da organizator ali izvajalec ugotovita, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja po teh splošnih pogojih; (iii) je udeleženec kršil te splošne pogoje; (iv) udeleženec ne javi potrebnih podatkov in ne prevzame nagrade v roku enega meseca od obvestila o prejemu nagrade in na način, ki ga je javil organizator ali izvajalec.

NAGRADE

5. člen

(1) Nagradni sklad vključuje 29 x komplet: 4 zelene posode za peko in kuharska knjiga Po domu diši.

Vrednost posamezne nagrade znaša 71,45 EUR.

(2) Posamezni udeleženec (en uporabnik) nagradne igre lahko prejme le eno nagrado.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

6. člen

(1) 29 naključnih nagrajencev (izžrebancev), ki prejmejo komplet posod za peko in kuharsko knjigo Po domu diši, bodo na dan žrebanja, obveščeni na njihov elektronski naslov, ki so ga navedli ob vključitvi v nagradno igro.

Izžrebani nagrajenec mora na prejeto elektronsko sporočilo odgovoriti najkasneje v roku 7 dni od razglasitve odgovoriti in poslati svoje osebne podatke za prevzem nagrade (ime in priimek, naslov za dostavo, davčno številko).

(2) Rezultati nagradne igre so dokončni in so podani s pravili nagradne igre. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

7. člen

(1) Udeleženec, ki je sodeloval v nagradni igri pod zgornjimi pogoji, je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade ob pogoju, da v roku enega tedna (7 dni) od objave, pošlje svoje podatke kot odgovor na elektronsko sporočilo. V kolikor nagrajenec ne bo poslal popolnih podatkov, organizator in izvajalec nagrade ne bosta mogla vročiti in le-ta ostane nepodeljenja. Nagrada se nagrajencu pošlje po pošti.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

8. člen

(1) Organizator in izvajalec nagradne igre spoštujeta zasebnost osebnih podatkov sodelujočih posamezne nagradne igre in se zavezujeta, da bosta z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnala skrbno in jih varovala ter obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je pogodba (6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu podatkov), ki jo sklenete z organizatorjem s sprejemom teh splošnih pogojev nagradne igre (pogodba o sodelovanju v nagradni igri).

(3) Organizator ali izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani uporabnikov spletne strani www.perutnina.com in hkrati udeležencev nagradne igre.

(4) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi in politiko varstva zasebnosti.

(5) Podatke hranimo v računalniški obliki v obdobju petih (5) let. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, se podatki izbrišejo.

(6) Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov je organizator nagradne igre in sicer družba Perutnina Ptuj, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj.

(7) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator ali izvajalec pošiljata email sporočila, vezana izključno na nagradno igro prek elektronske pošte, v kolikor potrebno.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

9. člen

(1) Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre.

(2) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo izvajalec nagradne igre udeležence sproti obveščal na spletni strani https://www.perutnina.com/si/sl/vzreja-brez-antibiotikov/kviz/.

(3) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov naslovite na elektronski naslov: osebnipodatki@perutnina.eu.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@perutnina.eu.

 

Ptuj, 30. 1. 2023