Kontakt
  • Slovenščina
  • English
Perutnina Ptuj je najpomembnejša specializirana mesno predelovalna korporacija v JV Evropi
Blagovne znamke

Po naših živilih vsak dan
posega več kot 2 milijona
potrošnikov.

Njihov krog in zadovoljstvo
pa nenehno

r a s t e

Poli
Jata
Topiko
Pullus
Agronatur
 
Skupina PP

Slovenia

PERUTNINA PTUJ d.o.o., Ptuj

 

Hrvaška

PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o., Čakovec
Perutnina.hr

Srbija

Perutnina Ptuj-Topiko d.o.o., Bačka Topola
"PP BRO ŽIVA" DOO BAČKA TOPOLA
Perutnina.rs

Bosna in Hercegovina

PERUTNINA PTUJ-BH d.o.o., Breza
PP S d.o.o., Srbac
Perutnina.ba

Avstrija

PERUTNINA AUSTRIA GmbH, Seiersberg
Perutnina-austria.at

Makedonija

PERUTNINA PTUJ DOOEL SKOPJE, Skopje
Perutnina.mk

Romunija

PERUTNINA ROMÂNIA s.r.l., Brasov
Perutnina.ro

 
Odgovorno partnerstvo

110 let
že razvijamo korporacijsko kulturo in krepimo gospodarsko moč.

Kodeks etičnega ravnanja

Načela, ki jih spoštujemo vsi zaposleni v Holdingu MHP

 

Poslujemo v 22 državah

V štirih državah: Slovenija, Hrvaška, BiH in Srbija
imamo vzpostavljene vertikalne integrirane proizvodne
procese s sledljivostjo od njive do vilice.

 

Družbena odgovornost

Smo eno izmed najbolj družbeno odgovornih podjetij v Sloveniji.

 

Kakovost, varnost, sledljivost

KVS je naš standard pripravljanja prehrane za življenjski stil potrošnikov.

 
Portfolio Skupine PP
Z nami sodeluje več kot 500 kooperantov, ...

... 4 državah, ki redijo brojlerje v naravnem okolju.

Zaposlujemo več kot 3500 sodelavcev
in sodelavk
v osmih državah.

Smo najpomembnejše kmetijsko podjetje v Sloveniji;
obdelujemo 4 tisoč hektarov polj in implementiramo
sodobne metode sonaravnega kmetovanja.

 
Krmne mešanice pripravljamo v lastnih mešalnicah,
kjer uporabljamo zgolj certificirane in lastne surovine.
 
10 komparativnih prednosti

Od njive do vilice

VSAK DAN IMPLEMENTIRAMO V ŽIVLJENJE NAŠIH
10 KOMPARATIVNIH PREDNOSTI:

Slovenske farme za proizvodnjo
valilnih jajc v Skupini PP
 

Lastne farme za proizvodnjo valilnih jajc. Kompleks, ki ga sestavljajo štiri farme, je vzpostavljen z najsodobnejšo tehnologijo z različnimi strukturnimi nadgradnjami tako v rejskem kot tudi okoljskem aspektu, saj je umeščen v naravno okolje in popolnoma integriran.

Slovenska pridelava
poljščin za krmo piščancev
v Skupini PP
 

Ključ do zagotavljanja popolnoma neoporečne krme je najprej v integriranem procesu pridelave, ki v družbi poteka v sonaravnem smislu na lastnih kmetijskih površinah. Cilj Skupine Perutnina Ptuj, ki se z vsakim letom vedno bolj uresničuje, je uporaba le koruze in žitaric slovenskega porekla v krmnih mešanicah. Skupina Perutnina Ptuj je s svojo družbo PP AGRO, ki zaposluje 48 ljudi in obdeluje 1.375 hektarov površin od skupnih 4.150 hektarov poljskih površin, nosilka kmetijske pridelave in živinoreje v Sloveniji.

Slovenska laboratorijska
bakteriološka in
kemijska ter veterinarska
analiza vseh procesov
v Skupini PP
 

Smo edino podjetje v Sloveniji z licenco za izvoz perutninskega mesa in izdelkov na tržišče EU. Proizvodni proces in objekti so urejeni v skladu z veterinarsko-sanitarnimi standardi EU, vodenje sistema kakovosti je urejeno po standardih ISO 9001.

Slovensko izpolnjevanje
vseh standardov kakovosti,
varnosti in sledljivosti ter
spoštovanje mednarodnih
sanitarnih in
zdravstveno-varstvenih
predpisov v Skupini PP
 

Eden izmed korakov zagotavljanja kakovosti je konstantno preverjanje, ki ga izvajajo z lastnimi kemijskimi in bakteriološkimi laboratoriji ter v sodelovanju z državnimi institucijami. Pod nenehnim strogim nadzorom so tako med drugim tudi bakteriološke značilnosti surovin, vsebnost deleža proteinov in alergenske značilnosti, veliko pozornost pa namenjajo tudi protokolom testiranja surovin za gensko spremenjene organizme. Danes je še nemogoče pripravljati krmne mešanice le iz lastnih surovin, zato druge potrebne surovine za pripravo visokokakovostne krme nabavljajo prvenstveno v Sloveniji, kjer pa to ni možno, pa na prostem trgu.

Slovenska tovarna
hrane v Skupini PP
 

V sodobni tovarni krmil proizvajamo visoko kakovostne krmne mešanice, ki omogočajo dober izkoristek genetskega potenciala živali za dosego nadpovprečnih rejskih rezultatov. Z uvedbo sistema celovitega obvladovanja kakovosti je vzpostavljen dosleden nadzor surovin in končnih izdelkov. Samo uporaba ustreznih surovin omogoča proizvodnjo kakovostnih izdelkov.

Slovenska distribucija in dobava
mesa in izdelkov v hladilni verigi
do trgovinskih polic z lastnim
voznim parkom Skupine PP
 

V Skupini Perutnina Ptuj se zavedamo, da je pomemben vsak korak, da lahko sodobne družine bogatimo z okusom narave. S skrbnim ravnovesjem tradicije, narave in najsodobnejše tehnologije prispevamo k boljšemu življenju posameznika, lokalnega okolja in družbe v celoti.

Slovenske valilnice
dan starih piščancev
v Skupini PP
 

Skrbna reja in oskrba starševskih jat omogoča proizvodnjo kakovostnih valilnih jajc.

Slovenska priprava
krmnih mešanic v
mešalnicah Skupine PP
 

Tako kot velja za ljudi, da smo tisto, kar jemo, je to zagotovo resnično tudi za živino. Zdrava, varna in kakovostna krma je torej tisto, kar je ključno, saj neposredno vpliva tudi na zdravje ljudi. V produktih Skupine Perutnina Ptuj, namenjenih krmi živali, ni animalnih proteinov, antibiotikov, galofaka ter kostne ali ribje moke. S tem izstopamo na področju politike kakovosti, varnosti, sledljivosti in zdravja.

Slovenska obdelava
perutninskega
mesa na vrhunski tehnološki
liniji za obdelavo perutninskega
mesa v Skupini PP
 

Vsaka od domicilnih verig je zasnovana na učinkoviti izmenjavi in uporabi najsodobnejših tehnologij, izkušenj in znanja, ki jih je Perutnina Ptuj pridobila v več kot 100 letih poslovanja med posameznimi domicilnimi pridelavami na način, ki potrošnikom zagotavlja zdravo, varno in kakovostno hrano.

Slovenska vzreja
piščancev in puranov
v naravnem okolju
pri kooperantih
Skupine PP
 

V vsakem posameznem integriranem procesu Perutnina Ptuj prideluje živila iz perutninskega mesa po načelu domicilne priprave, ki med drugim zajema pridelavo krmil v posamezni državi, sodelovanje domačih kooperantov pri reji, zaposluje domače ljudi, za zagotavljanje kakovosti uporablja lastne laboratorije, ki sodelujejo z različnimi institucijami, ima izoblikovane lastne distribucijske kanale in v kontinuiranih hladilnih verigah vsakodnevno zagotavlja hrano iz perutninskega mesa vrhunske kakovosti vse od njive pa do vilice.

Slovenske farme za proizvodnjo valilnih jajc v Skupini PP
 
Lastne farme za proizvodnjo valilnih jajc. Kompleks, ki ga sestavljajo štiri farme, je vzpostavljen z najsodobnejšo tehnologijo z različnimi strukturnimi nadgradnjami tako v rejskem kot tudi okoljskem aspektu, saj je umeščen v naravno okolje in popolnoma integriran.
Slovenska pridelava poljščin za krmo piščancev v Skupini PP
 
Ključ do zagotavljanja popolnoma neoporečne krme je najprej v integriranem procesu pridelave, ki v družbi poteka v sonaravnem smislu na lastnih kmetijskih površinah. Cilj Skupine Perutnina Ptuj, ki se z vsakim letom vedno bolj uresničuje, je uporaba le koruze in žitaric slovenskega porekla v krmnih mešanicah. Skupina Perutnina Ptuj je s svojo družbo PP AGRO, ki zaposluje 48 ljudi in obdeluje 1.375 hektarov površin od skupnih 4.150 hektarov poljskih površin, nosilka kmetijske pridelave in živinoreje v Sloveniji.
Slovenska laboratorijska bakteriološka in kemijska ter veterinarska analiza vseh procesov v Skupini PP
 
Smo edino podjetje v Sloveniji z licenco za izvoz perutninskega mesa in izdelkov na tržišče EU. Proizvodni proces in objekti so urejeni v skladu z veterinarsko-sanitarnimi standardi EU, vodenje sistema kakovosti je urejeno po standardih ISO 9001.
Slovensko izpolnjevanje vseh standardov kakovosti, varnosti in sledljivosti ter spoštovanje mednarodnih sanitarnih in zdravstveno-varstvenih predpisov v Skupini PP
 
Eden izmed korakov zagotavljanja kakovosti je konstantno preverjanje, ki ga izvajajo z lastnimi kemijskimi in bakteriološkimi laboratoriji ter v sodelovanju z državnimi institucijami. Pod nenehnim strogim nadzorom so tako med drugim tudi bakteriološke značilnosti surovin, vsebnost deleža proteinov in alergenske značilnosti, veliko pozornost pa namenjajo tudi protokolom testiranja surovin za gensko spremenjene organizme. Danes je še nemogoče pripravljati krmne mešanice le iz lastnih surovin, zato druge potrebne surovine za pripravo visokokakovostne krme nabavljajo prvenstveno v Sloveniji, kjer pa to ni možno, pa na prostem trgu.
Slovenska tovarna hrane v Skupini PP
 
V sodobni tovarni krmil proizvajamo visoko kakovostne krmne mešanice, ki omogočajo dober izkoristek genetskega potenciala živali za dosego nadpovprečnih rejskih rezultatov. Z uvedbo sistema celovitega obvladovanja kakovosti je vzpostavljen dosleden nadzor surovin in končnih izdelkov. Samo uporaba ustreznih surovin omogoča proizvodnjo kakovostnih izdelkov.
Slovenska distribucija in dobava mesa in izdelkov v hladilni verigi do trgovinskih polic z lastnim voznim parkom Skupine PP
 
V Skupini Perutnina Ptuj se zavedamo, da je pomemben vsak korak, da lahko sodobne družine bogatimo z okusom narave. S skrbnim ravnovesjem tradicije, narave in najsodobnejše tehnologije prispevamo k boljšemu življenju posameznika, lokalnega okolja in družbe v celoti.
Slovenske valilnice dan starih piščancev v Skupini PP
 
Skrbna reja in oskrba starševskih jat omogoča proizvodnjo kakovostnih valilnih jajc.
Slovenska priprava krmnih mešanic v mešalnicah Skupine PP
 
Tako kot velja za ljudi, da smo tisto, kar jemo, je to zagotovo resnično tudi za živino. Zdrava, varna in kakovostna krma je torej tisto, kar je ključno, saj neposredno vpliva tudi na zdravje ljudi. V produktih Skupine Perutnina Ptuj, namenjenih krmi živali, ni animalnih proteinov, antibiotikov, galofaka ter kostne ali ribje moke. S tem izstopamo na področju politike kakovosti, varnosti, sledljivosti in zdravja.
Slovenska obdelava perutninskega mesa na vrhunski tehnološki liniji za obdelavo perutninskega mesa v Skupini PP
 
Vsaka od domicilnih verig je zasnovana na učinkoviti izmenjavi in uporabi najsodobnejših tehnologij, izkušenj in znanja, ki jih je Perutnina Ptuj pridobila v več kot 100 letih poslovanja med posameznimi domicilnimi pridelavami na način, ki potrošnikom zagotavlja zdravo, varno in kakovostno hrano.
Slovenska vzreja piščancev in puranov v naravnem okolju pri kooperantih Skupine PP
 
V vsakem posameznem integriranem procesu Perutnina Ptuj prideluje živila iz perutninskega mesa po načelu domicilne priprave, ki med drugim zajema pridelavo krmil v posamezni državi, sodelovanje domačih kooperantov pri reji, zaposluje domače ljudi, za zagotavljanje kakovosti uporablja lastne laboratorije, ki sodelujejo z različnimi institucijami, ima izoblikovane lastne distribucijske kanale in v kontinuiranih hladilnih verigah vsakodnevno zagotavlja hrano iz perutninskega mesa vrhunske kakovosti vse od njive pa do vilice.
 
Upravljanje s certifikati kakovosti
Visoki standardi kakovosti nam odpirajo vrata do zahtevnih kupcev v Evropi in širše, kjer smo v dolgoletnem poslovanju pridobili status zaželenega in zanesljivega dobavitelja, ki svoje izdelke trži v več kot 20 različnih državah sveta.